Éigeandálaí Náisiúnta / Sláinte Poiblí

le haghaidh an fhaisnéis is déanaí

Scoileanna agus Aimsir Chrua

Eachtraí de thairbhe na Drochaimsire

Má dhéantar dochar don scoil mar gheall ar dhrochaimsir, ní mór d’údaráis na scoile teagmháil a dhéanamh lena soláthraithe árachais lom láithreach. Má dhearbhaíonn do sholáthraí árachais nach gclúdaíonn siad an damáiste nó má tá do scoil clúdaithe ag Slánaíocht an Stáit, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le maoiniú na Scéime Oibreacha Éigeandála. Seo a leanas na sonraí teagmhála:

Fón:

  • Deirdre Bane (057) 932 4442
  • Evelyn Lynam (057) 9324348

Ríomhphost

Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfaomhfar maoiniú Oibreacha Éigeandála go cúlghabhálach seachas nuair atá fógra tugtha don Roinn roimh ré. Mura féidir leat dul i dteagmháil lenár bhfoireann ar an bhfón, déan cinnte de, le do thoil, go seolann tú na sonraí seo a leanas ach ríomhphost a chur chuig  emergency_works@education.gov.ie.

  • Ainm, Seoladh agus Uimhir Rolla na Scoile
  • Cur síos gairid ar an dochar a rinneadh agus ar na hoibreacha cóirithe atá riachtanach

  • Meastachán ar chostais na n-oibreacha (cuirtear i gcuimhne do scoileanna trí mheastachán a fháil maidir leis seo)

Féach Freisin