Éigeandálaí Náisiúnta / Sláinte Poiblí

le haghaidh an fhaisnéis is déanaí

Foilseoimid naisc le suímh Ghréasáin ábhartha i gcás aon éigeandáil náisiúnta reatha ar bith

Naisc Úsáideacha:

www.emergencyplanning.ie 

www.winterready.ie

www.hse.ie

www.hpv.ie

Déan teagmháil leis an Rannóg Tuismitheoirí agus Foghlaimeoirí ag:

Teileafón:  (090) 648 4087 / 4270 / 4269

Seoladh:
Rannóg Bunachar Sonraí agus Airgeadais na Scoileanna,
An Roinn Oideachais agus Scileanna, 
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Contae na hIarmhí,
N37 X659

Má dhéantar dochar don scoil mar gheall ar dhrochaimsir:

Fón:

  • Noel Coonan (057) 932 4442
  • Anne Cully (057) 932 5414

Ríomhphost