Éigeandálaí Náisiúnta / Sláinte Poiblí

I gcás éigeandáil náisiúnta nó saincheist sláinte poiblí, scaipfidh Rannóg Tuismitheoirí, Foghlaimeoirí agus Bunachair Shonraí (PLDS) na Roinne faisnéis ón roinn nó ón ngníomhaireacht cheannais rialtais ar an earnáil oideachais. Déanann PLDS ionadaíocht don Roinn ar an gcoiste náisiúnta comhordaithe éigeandálaí freisin.

Saincheisteanna/foláirimh reatha maidir le sláinte phoiblí

Clár Vacsaínithe Scoile 2018/2019

Clár Vacsaínithe Scoileanna Bunscoil 2018/2019

Clár Vacsaínithe Scoileanna Iar-Bhunoideachais 2017/2018

An Lárionad Faire um Chosaint Sláinte

Scoileanna agus Aimsir Chrua

 

Bunscoil