Éigeandálaí Náisiúnta / Sláinte Poiblí

le haghaidh an fhaisnéis is déanaí

I gcás éigeandáil náisiúnta nó saincheist sláinte poiblí, scaipfidh Rannóg Bunachar Sonraí agus Airgeadais na Scoileanna na Roinne faisnéis ón roinn nó ón ngníomhaireacht cheannais rialtais ar an earnáil oideachais. Déanann PLS ionadaíocht don Roinn ar an gcoiste náisiúnta comhordaithe éigeandálaí freisin.

Saincheisteanna/foláirimh reatha maidir le sláinte phoiblí

Coróinvíreas / Covid 19

Féach faisnéis do scoileanna, réamhscoileanna agus d'institiúidí tríú leibhéal ar Covid-19 arna cur ar fáil ag an Roinn Sláinte agus Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte an FSS.

Clár Vacsaínithe Scoile 2019/2020

  • Thug Oifig Náisiúnta Imdhíonta FSS NIO cóipeanna de Vacsaíní chun do leanbh HPV, MenACWY agus Tdap a chosaint do thuismitheoirí leanaí ag tosú ar an meánscoil in 2019 do bhunscoileanna. Tabhair bileog do gach páiste atá ag tosú sa mheánscoil le do thoil. Má tá cóipeanna breise ag teastáil seol ríomhphost chuig immunisation@hse.ie nó íoslódáil cóipeanna ó láithreán gréasáin NIO  www.immunisation.ie 

Clár Vacsaínithe Scoileanna Bunscoil 2018/2019

Clár Vacsaínithe Scoileanna Iar-Bhunoideachais 2018/2019

An Lárionad Faire um Chosaint Sláinte