Éigeandálaí Náisiúnta / Sláinte Poiblí

le haghaidh an fhaisnéis is déanaí

Cé atá freagrach as comhordú a dhéanamh ar fhreagra ar éigeandáil náisiúnta?

In Éirinn, tá ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais éagsúla freagrach as feidhmeanna sonracha pleanála éigeandála. I gcás éigeandáil mhór, ainmnítear an roinn nó an ghníomhaireacht is iomchuí mar ghníomhaireacht cheannais chun comhordú a dhéanamh ar an bhfreagra ar an éigeandáil.

I measc samplaí d’éigeandálaí náisiúnta, tá:

  • Paindéim amhail H1N1 “fliú na muc”
  • Teagmhais drochaimsire de bharr sneachta, tuile etc.
  • Srianta ar ghluaiseacht de bharr ráige de Ghalar Lámh is Béil.

Cén ról atá ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i gcás éigeandáil náisiúnta?

Faisnéis ón ngníomhaireacht cheannais a scaipeadh ar an earnáil oideachais agus faisnéis chuí maidir leis an earnáil oideachais a chur ar fáil don ghníomhaireacht cheannais.

An bhfuil aon fhaisnéis maidir le pleanáil i gcomhair éigeandálaí eisithe ag an Roinn do scoileanna?

Féach Imlitir PBU04/04 - Pleanáil Theagmhasach i gComhthéacs Éigeandáil Náisiúnta

Cé a dhéanfaidh cinneadh maidir le scoil a dhúnadh i gcás éigeandála?

Tá sé de dhualgas ar údarás bainistíochta na scoile cinneadh a dhéanamh maidir leis an scoil a dhúnadh. Déantar aon chinneadh ar scoil a dhúnadh ar mhaithe le sábháilteacht na leanaí, tar éis na rioscaí áitiúla a mheas agus dul i gcomhairle, mar is cuí, le hoibreoirí iompair scoile.

Cén áit ar féidir liom teacht ar fhaisnéis maidir le hullmhú do theagmhais drochaimsire?

www.winterready.ie