Éigeandálaí Náisiúnta / Sláinte Poiblí

I gcás éigeandáil náisiúnta nó saincheist sláinte poiblí, scaipfidh Rannóg Tuismitheoirí, Foghlaimeoirí agus Bunachair Shonraí (PLDS) na Roinne faisnéis ón roinn nó ón ngníomhaireacht cheannais rialtais ar an earnáil oideachais. Déanann PLDS ionadaíocht don Roinn ar an gcoiste náisiúnta comhordaithe éigeandálaí freisin.

Scoileanna agus Aimsir Chrua

Saincheisteanna/foláirimh reatha maidir le sláinte phoiblí

An Lárionad Faire um Chosaint Sláinte