Ráiteas um Inrochtaineacht

Ár nAidhm

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna tiomanta don fhaisnéis ar an suíomh Gréasáin seo a dhéanamh inrochtana do gach duine, beag beann ar chumas. Chun na críche sin, dhearamar ár suíomh Gréasáin de réir na dtreoirlínte atá leagtha amach ag an W3C (Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda).

Tá sé mar aidhm againn Leibhéal A-Dúbailte de na Treoirlínte an W3C maidir le hInrochtaineacht Ábhair Ghréasáin 1.0 a chomhlíonadh. Ina theannta sin, chuireamar seicphointí Trí-B isteach chun inrochtaineacht an tsuímh Ghréasáin seo a fheabhsú.

Leanfaimid ar aghaidh le monatóireacht agus le feabhsú a dhéanamh ar inrochtaineacht an tsuímh seo. Déanfaimid dlúthmhonatóireacht freisin ar fhorbairtí agus ar athruithe i dtreoirlínte maidir le hinrochtaineacht agus sa chleachtas is fearr maidir le suímh Ghréasáin go ginearálta.

Ár Suíomh

  • Tá an suíomh Gréasáin seo deartha le bheith éasca le nascleanúint a dhéanamh. Tá cuid mhór bealaí chun rochtain a fháil ar an bhfaisnéis atá á lorg agat. In An Suíomh Gréasáin seo a Úsáid, cuirtear síos ar an iliomad bealaí chun rochtain a fháil ar an bhfaisnéis atá á lorg agat.
  • Íoslódálann na leathanaigh go tapa, beag beann ar cé acu atá leathanbhanda nó móideim á úsáid agat.
  • Mura dtacaíonn do bhrabhsálaí nó do ghléas brabhsála le Stílbhileoga Cascáideacha (CSS), is féidir an fhaisnéis ar gach leathanach a léamh go fóill
  • Is féidir leat an chlómhéid a athrú go héasca trí do bhrabhsálaí a úsáid. (Téigh i gcomhairle leis an roghchlár Cabhair ar do bhrabhsálaí chun foghlaim conas an téacs a athmhéidniú.)

Ár bhFaisnéis

Gaeilge

Tá faisnéis ar an suíomh Gréasáin seo ar fáil i nGaeilge de réir ár gceangaltas i Scéim na Roinne faoi alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (an tAcht).

Formáid Doiciméad

Tá cuid mhór dár ndoiciméid ar fáil i bhformáid pdf. D’fhéadfadh go mbeadh ort bogearraí Adobe Acrobat Reader a íoslódáil agus a shuiteáil saor in aisce chun rochtain a fháil ar na doiciméid seo.

Má tá aon deacracht agat doiciméid a íoslódáil ón suíomh seo, déan teagmháil le webmaster@education.gov.ie

Teagmhálaithe Inrochtaineachta

Mura féidir leat rochtain iomlán a fháil ar aon fhaisnéis ar an suíomh Gréasáin seo, déan teagmháil le webmaster@education.gov.ie.

Ba chóir do dhaoine faoi mhíchumas, ar mian leo cuairt a thabairt ar oifigí na Roinne, teagmháil a dhéanamh le hOifigigh Rochtana na Roinne do Dhaoine faoi Mhíchumas, agus cuirfidh siad cúnamh agus treoir ar fáil.