Covid-19 – Ráiteas ón Roinn Oideachais agus Scileanna

Tá idirchaidreamh dlúth idir an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Sláinte ar bhonn leanúnach. 

Beidh aon chinneadh a dhéanfar maidir le dúnadh scoileanna bunaithe ar chomhairle sláinte poiblí. Níl aon chomhairle den chineál sin ann ag an am seo. Tá sé fíorthábhachtach go mbeadh aon chinntí i dtaca le freagairtí do Covid-19 comhréireach, riachtanach agus bunaithe ar chomhairle sláinte poiblí. Níl aon fhreagairt eile oiriúnach.

Rachaidh gairmithe sláinte poiblí i dteagmháil le scoileanna má tá aon ghníomh le déanamh. Níor cheart do scoileanna gníomhú go haontaobhach.  

Cuireadh comhairle agus treoir ar fáil do scoileanna, do réamhscoileanna agus do shuíomhanna ardoideachais maidir le Covid-19. Tá treoir atá cothrom le dáta do scoileanna agus do thuismitheoirí ar fáil ar education.ie/covid19.

Tuigeann an Roinn go fíormhaith an tábhacht a bhaineann le cinntí maidir le dúnadh scoileanna agus an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag cinntí den chineál sin ar thuismitheoirí, ar theaghlaigh agus ar an bpobal i gcoitinne.

Is staid í seo atá ag athrú ó lá go lá agus tá an chomhairle sláinte á huasdátú go laethúil. Leanfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Sláinte ag obair go dlúth le chéile ar an gceist seo.

Naisc Ghaolmhara: