23 Marta, 2020 - Comhráiteas ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ón gComhairle Mhúinteoireachta maidir le hOideachas Tosaigh Múinteoirí agus an Tréimhe Foghlama Gaeltachta

Ag cur san áireamh na bearta éigeandála atá á nglacadh maidir le Covid-19, tá na hathruithe seo a leanas á dtabhairt isteach do scoláirí ar Chláir Oideachais Mhúinteoirí.

Ní bheidh ar na scoláirí atá sa bhliain dheireanach den Chlár Oideachais Mhúinteoirí an ghnáth-thréimhse foghlama Gaeltachta a chríochnú chun an chéim a bhaint amach i Samhradh 2020.  Ní chuirfidh se seo isteach ar iarrataisí  ó na múinteoirí seo le clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Maidir le hábhair oidí na mblianta eile den chlár Oideachais Tosaigh Múinteoirí, tá an tréimhse foghlama Gaeltachta á cur ar ceal agus is féidir é seo a chomhlíonadh ag tráth níos déanaí  ar an gclár.