31 Eanair, 2020 - An Roinn Oideachais agus Scileanna – Scéim Ghaeilge Nua

Le déanaí, dheimhnigh Seán Kyne T.D., Aire Stáit ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Scéim Ghaeilge nua na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Tiocfaidh an scéim seo i bhfeidhm ar an 1 Feabhra 2020 agus mairfidh sé go ceann trí bliana nó go dtí go ndeimhníonn an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta scéim nua.

Sa cheathrú Scéim Ghaeilge seo, déantar na gealltanais a rinneadh sna scéimeanna roimhe seo a chomhdhlúthú agus a fhorbairt. Geallann an Roinn an scéim a chomhlíonadh go huile is go hiomlán, mar a rinneadh roimhe seo.