09 Meán Fómhair, 2019 - Gríosann an tAire McHugh tuismitheoirí le páirt a ghlacadh i bpróiseas pátrúnachta do shé iar-bhunscoil nua

Inniu (Dé Luain, 9 Meán Fómhair) ghríosaigh an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. tuismitheoirí agus caomhnóirí lena dtuairimí a léiriú ar an bpátrúnacht do sé scoil nua atá le bunú an bhliain seo chugainn.

Tá cuireadh tugtha do mháithreacha, aithreacha agus do chaomhnóirí leanaí atá le rollú in iar-bhunscoil ó 2020-2024 i gcodanna de chontaetha Bhaile Átha Cliath, na Mí/Chill Dara agus Chill Mhantáin suirbhé ar líne a chomhlánú.

Beidh na hiar-bhunscoileanna nua á mbunú i mí Mheán Fómhair 2020 mar thoradh ar thiomantas an Rialtais infheistiú go láidir san oideachas, agus 44 scoil nua san iomlán a bhunú idir 2019 agus 2022.

Tá fáil ar an suirbhé ar líne do thuismitheoirí ag https://patronage.education.gov.ie

Beidh sé ar oscailt go dtí 4 Deireadh Fómhair don sé iar-bhunscoil a bheidh ag freastal ar na limistéir seo a leanas:

                   

Limistéar

Limistéar Pleanála   Scoile

Méid na Scoile*

Áth Cliath 15

Iarthar_Bhaile Bhlainséar_Áth Cliath15 &   Sráidbhaile Bhaile Bhlainséar_Áth Cliath15

800

Baile na nGabhar

Baile na nGabhar_Stigh Lorgan_

Dún Laoghaire Ráth an Dúin

800

An Bóthar Buí

Cill Choca

500

Iarthar na Cathrach/   Teach Sagard

Tamhlacht & An Caisleán Nua_

Ráth Cúil

1000

Cros Araild

Áth Cliath 6_Cluain Sceach &

Áth Cliath 6W

1000

Cill Mhantáin

Cill Chúile & Na Clocha Liath

800

*bunaithe ar an riachtanas réamh-mheasta ach sofhreagrach d’éileamh déimeagrafaigh

       

Is féidir le tuismitheoirí agus caomhnóirí an suirbhé ar líne a úsáid chun an tsamhail phátrúnachta is fearr leo, mar aon le Béarla nó Gaeilge mar theanga teagaisc, a roghnú.

Dúirt an tAire McHugh: “Tá an t-ádh linn go bhfuil an daonra ag méadú agus go bhfuil Rialtas againn atá ag infheistiú go trom i scoileanna nua.

“Ach tá gá againn le tacaíocht tuismitheoirí lena dheimhniú go mbíonn dearcthaí na dteaghlach á léiriú againn i limistéir ina bhfuil daonraí againn atá níos óige agus ag méadú.

“Deis iontach í seo do mháithreacha, aithreacha agus caomhnóirí cuidiú le cruth a chur ar an oideachas todhchaí.

“Is iad mianta na dtuismitheoirí agus na gcaomhnóirí, mar aon le leibhéal na héagsúlachta atá ar fáil cheana féin sna limistéir, a bheidh i gceist go príomha nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh faoi na cineálacha scoileanna a bheidh againn sa todhchaí. Is mian liom a mhéid daoine agus is féidir a bhfuil cónaí orthu sna limistéir, agus a bhfuil leanaí acu a bheidh ar freastal ar iar-bhunscoil sa chúpla bliain atá romhainn, a ghríosadh chun a nguth a léiriú.”

Déanann an Grúpa um Bhunú Scoileanna Nua (GBSN) maoirseacht ar an bpróiseas pátrúnachta do scoileanna nua. Déanfaidh an grúpa seo, a bunaíodh in 2011 chun comhairle a chur ar an Aire faoi phátrúnacht scoileanna nua, anailís ar an tuarascáil ar na suirbhéanna ar líne agus critéir eile a mheas sula ndéantar moladh a chur faoi bhráid an Aire. 

 

CRÍOCH

 

Nótaí d’Eagarthóirí

Cé na hiar-bhunscoileanna nua atá le bunú in 2020?

          

 • Iarthar Bhaile Bhlainséar_Áth Cliath 15 agus Sráidbhaile Bhaile Bhlainséar_Áth Cliath 15 (Réiteach Réigiúnda)
 • Áth Ciath 6_Cluain Sceach & Áth Cliath_6W (Réiteach Réigiúnda)
 • Baile na nGabhar_Stigh Lorgan _Dún Laoghaire Ráth an Dúin
 • Iarthar na Cathrach/Teach Sagard (limistéir phleanála scoile Thamhlachta & An Chaisleáin Nua_Ráth Cúil)  (Réiteach Réigiúnda)
 • An Bóthar Buí (limistéar pleanála scoile Chill Choca)
 • Cill Chúile & Na Clocha Liatha (Réiteach Réigiúnda)

 

An bhfuil suíomhanna faighte do na scoileanna nua?

Tá suíomhanna faighte cheana féin do thrí cinn de na scoileanna nua, gach ceann acu faoi réir ag cead pleanála:

Áth Ciath 6_Cluain Sceach & Áth Cliath_6W  – iar-Staid na gCon i gCros Araild

Baile na nGabhar_Stigh Lorgan _Dún Laoghaire Ráth an Dúin – iar-ionad áineasa Bhuidéal Gloine na hÉireann

Tamhlacht & An Caisleán Nua/Ráth Cúil – suíomh BOO ag Lána Bhaile Uí Fhoirtcheirn

 

Cé na comhlachtaí pátrúin atá tar éis cur isteach ar an bpátrúnacht do gach scoil?

 

Iarthar_Bhaile Bhlainséar_Áth Cliath15 & Sráidbhaile Bhaile Bhlainséar_Áth Cliath15 (Réiteach Réigiúnda)

 • An Foras Pátrúnachta
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
 • Oideachas le Chéile
 • Fondúireacht Ioslamach na hÉireann
 • Scoil Sinéad Teoranta

 

Áth Cliath 6_Cluain Sceach & Áth Cliath_6 Thiar (Réiteach Réigiúnda)

 • An Foras Pátrúnachta
 • Bord Oideachais agus Oiliúna  Chathair Bhaile Átha Cliath
 • Oideachas le Chéile
 • Scoil Sinéad Teoranta

 

Baile na nGabhar_Stigh Lorgan_Dún Laoghaire Ráth an Dúin (DLR)

 • An Foras Pátrúnachta
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
 • Oideachas le Chéile
 • Scoil Sinéad Teoranta

Iarthar na Cathrach/Teach Sagard (limistéir phleanála scoile Thamhlachta & An Chaisleáin Nua_Ráth Cúil) (Réiteach Réigiúnda)

 

 • An Foras Pátrúnachta
 • Oideachas Caitliceach, Iontaobhas Scoileanna Éireannacha (CEIST)
 • Bord Oideachais agus Oiliúna  Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
 • Oideachas le Chéile
 • Scoil Sinéad Teoranta

 

An Bóthar Buí (limistéar pleanála scoile Chill Choca)

 

 • An Foras Pátrúnachta
 • Oideachas le Chéile
 • Iontaobhas  Scoileanna Le Chéile
 • Bord Oideachais agus Oiliúna  Lú agus na Mí
 • Scoil Sinéad Teoranta

 

Cill Chúile & Na Clocha Liath (Réiteach Réigiúnda)

 

 • An Foras Pátrúnachta
 • Oideachas le Chéile
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin (KWETB)
 • Scoil Sinéad Teoranta

Cill Chúile & Na Clocha Liath

Fograíodh ar dtús go mbunófaí an iar-bhunscoil nua atá le freastal ar limistéar pleanála scoile Chill Chúile & Na Clocha Liatha mar Réiteach Réigiúnda i 2021.  Toisc go bhfuil méadú tagtha ar na rollúcháin réamh-mheasta agus srianta ar na hacmhainní sa limistéar, osclóidh an scoil anois i mí Mheán Fómhair 2020.

Cé na scoileanna ina bhfuil réitigh réigiúnda?

 • Limistéir phleanála scoile Chill Chúile & Na Clocha Liath;
 • Limistéir phleanála scoile Iarthar_Bhaile Bhlainséar_Áth Cliath15 & Sráidbhaile Bhaile Bhlainséar_Áth Cliath15;
 • Limistéir phleanála scoile Thamhlachta & An Chaisleáin Nua_Ráth Cúil; agus
 • Limistéir phleanála scoile Áth Cliath 6_Cluain Sceach & Áth Cliath_6W.

 

Cad atá i gceist le Réiteach Réigiúnda?

Is féidir cinneadh a dhéanamh scoil nua a bhunú má tharlaíonn nach bhfuil an méadú daonra réamh-mheasta i limistéar pleanála scoile amháin mór go leor chun scoil nua a bhunú, ach má dhéantar é a áireamh le méadú i limistéar maguaird, d’fhéadfadh go mbeadh dóthain éilimh do scoil inbhuanaithe. Déantar na scoileanna seo, a aithnítear mar Réitigh Réigiúnda, a phleanáil chun freastal ar níos mó ná limistéar amháin.

Cé chomh mór agus a bheidh na scoileanna seo?

 

Limistéar

Limistéar Pleanála   Scoile

Méid na Scoile*

Áth Cliath 15

Iarthar_Bhaile Bhlainséar_Áth Cliath15 &   Sráidbhaile Bhaile Bhlainséar_Áth Cliath15

800

Baile na nGabhar

Baile na nGabhar_Stigh Lorgan_

Dún Laoghaire Ráth an Dúin

800

An Bóthar Buí

Cill Choca

500

Iarthar na Cathrach/   Teach Sagard

Tamhlacht & An Caisleán Nua_

Ráth Cúil

1000

Cros Araild

Áth Cliath 6_Cluain Sceach &

Áth Cliath 6W

1000

Cill Mhantáin

Cill Chúile & Na Clocha Liath

800

*bunaithe ar an riachtanas réamh-mheasta reatha ach sofhreagrach d’éileamh pátrúnachta nó déimeagrafaigh

Cad é an Grúpa um Bhunú Scoileanna Nua?

Déanann an Grúpa um Bhunú Scoileanna Nua (GBSN/NSEG) maoirseacht ar an bpróiseas pátrúnachta do scoileanna nua. Bunaíodh an Grúpa seo in 2011 chun comhairle a chur ar an Aire faoi phátrúnacht scoileanna nua nuair a bhíonn machnamh déanta ar thuairisc a bhíonn ullmhaithe ag an Roinn ar na hiarratais a bhíonn faighte. 

Is iad baill reatha an GBSN ná:

 • Joe Hamill Uasal, Rúnaí ar scor na Roinne Ealaíona, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta;
 • An tOllamh Gerry Mac Ruairc,  Ceann, Scoil an Oideachais, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Gaillimh;
 • An tOllamh Sarah Moore, Ollamh Teagaisc agus Foghlama, Ollscoil Luimní.

 

 

Cad iad na Chéad Chéimeanna Eile?

Cuirfidh an  Córas Próiseas Pátrúnachta ar Líne (CPPL) eolas oibiachtúil ar fáil do gach tuismitheoir a thabharfaidh deis dóibh cinneadh eolasach a dhéanamh faoina rogha samhla don phátrúnacht scoile d’oideachas a linbh.

Beidh an suirbhé ar oscailt go dtí Deireadh Fómhair 2019.

Nuair a dhúnfar an suirbhé, déanfaidh an Roinn tuairisc a chur le chéile do bhreithniúchán an Ghrúpa um Bhunú Scoileanna Nua (GBSN) agus cuirfidh an GBSN tuairisc le moltaí faoi bhráid an Aire dá bhreithniúchán.

Cé atá i dteideal a dtuairimí a léiriú?

Tá an Córas Próiseas Pátrúnachta ar Líne (CPPL) oscailte do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí leanaí atá le rollú in iar-bhunscoileanna idir 2020 agus 2024 agus a bhfuil cónaí orthu i gceann de na limistéir phleanála scoile. Beidh gá ag tuismitheoirí agus ag caomhnóirí le hÉirchód agus le UPSP a linbh chun an suirbhé ar líne a chomhlánú.