1, Iúil 2019 - Fógraíonn an tAire McHugh dámhachtaithe na Scéime Sparánachta Oideachais Cheoil Neamh-Phríomhshrutha 2019

Tá 41 eagraíocht chun leas a bhaint as Scéim Sparánachta Oideachais Cheoil Neamh-Phríomhshrutha ar fiú €100,000 é

 

D'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. inniu (1 Iúil) na 41 eagraíocht rathúil a gheobhaidh deontas faoi Scéim Sparánachta Oideachais Cheoil Neamh-Phríomhshrutha na Roinne 2019.

Leis an Scéim Sparánachta Oideachais Cheoil Neamh-Phríomhshrutha soláthraítear bealach chun tacú le hoideachas ceoil agus tionscnaimh cheoil trí dheontas beag airgid a chur ar fail d’fhonn leanúint ar aghaidh ag cothú thallann ár gceoltóirí óga. Cuireann na heagraíochtaí, grúpaí agus daoine seo rochtain ar fáil do dhaoine óga agus do leanaí ar éagsúlacht eispéireas oideachais cheoil.

I mí an Mhárta i mbliana, thug an Roinn Oideachais agus Scileanna cuireadh d’iarratais ar dheontais faoin scéim. Is é €100,000 an buiséad iomlán atá ar fáil in 2019. Tá liosta iomlán de na 41 faighteoir rathúil ar fáil thíos.

Arsa an tAire McHugh: “Tá an-áthas orm gur féidir linn an sparánacht seo a thairiscint, rud a chabhróidh linn ár gceoltóirí óga cumasacha a chothú, ag tacú le mórán tionscnamh ceoil iontach ar fud na tíre. Is mian liom go háirithe aitheantas a thabhairt do thiomantas na n-eagraíochtaí agus an iliomad oibrithe deonacha a chuireann a gcuid ama agus a gcuid scileanna ar fáil chun oibriú le ceoltóirí óga, ag soláthar deiseanna luachmhara dóibh chun a gcumas iomlán a bhaint amach.”

Nótaí:

 1. I measc na bhfaighteoirí tá:

Baile Átha Cliath 12 Ionad Pobail San Aignéas do Cheol agus na hEalaíona CLG (St. Agnes’ Community Centre for Music and the Arts - CCMA): Dámhachtain Sparánachta €8,000

Bhunaigh an tSiúr Bernadette Sweeney Ionad Pobail San Aignéas do Cheol agus na hEalaíona i mí na Samhna 2013. Soláthraíonn sé rochtain ar theagasc ceoil agus ranganna grúpa ar bhonn uilechuimsitheach do gach duine óg i bpobal Chromghlinn cúig lá sa tseachtain. Freastalaíonn sé ar 350 leanbh agus duine óg in aghaidh na seachtaine faoi láthair. Reáchtálann siad geamaireacht bhliantúil agus ceoldráma, chomh maith le campa samhraidh do leanaí.

Ionad Cultúrtha Dhiarmuid Uí Chatháin (Diarmuid Ó Catháin Cultural Centre), Leic Snámha, Contae Chiarraí: Dámhachtain Sparánachta €4,500

Is é is aidhm le hIonad Cultúrtha Dhiarmuid Uí Chatháin, Leic Snámha, Contae Chiarraí gach teaghlach, idir mhuintir na háite agus imircigh, a chomhtháthú sa phobal trí cheol traidisiúnta, amhránaíocht agus damhsa. Bunaíodh é in 1960 agus tá 310 comhalta rannpháirteach ann agus tá 180 díobh siúd faoi bhonn 18 mbliana d'aois. Tá teagascóirí ceoil, 6 theagascóir damhsa, 1 theagascóir amhránaíochta agus 2 theagascóir Gaeilge acu. Chuir an tIonad isteach ar an sparánacht agus iad ag iarraidh banc uirlisí ceoil a cheannach agus é beartaithe acu scéim iasachta uirlisí a chur ar bun.

 

Banna Ceoil Chloich Cheann Fhaola (Banna Ceoil Sóisearach Chloich Cheann Fhaola) An Fál Carrach, Contae Dhún na nGall: Dámhachtain Sparánachta €3,000

Bunaíodh Banna Ceoil Chloich Cheann Fhaola (Banna Ceoil Sóisearach Chloich Cheann Fhaola) an Fál Carrach, Contae Dhún na nGall in 1983. Tá 5 theagascóir agus 42 comhalta sa bhanna sóisearach atá faoi bhonn 18 mbliana d'aois agus seinneann siad ceol comhaimseartha agus traidisiúnta araon. Leis an sparánacht cinnteofar gur féidir leo fás agus leanúint leis an oideachas ceoil is fearr agus is féidir a chur ar fáil do leanaí áitiúla.

 1. Critéir a úsáidtear chun iarratais a mheas:
 • Dea-theist sheanbhunaithe maidir le hoideachais ceoil a sholáthar
 • Soláthar seirbhíse i réimse an oideachais cheoil neamh-phríomhshrutha/an cheoil phobail
 • Seachadadh oideachais cheoil neamh-phríomhshrutha do dhaoine óga 18 mbliana d'aois agus níos óige
 • Torthaí foghlama láidre do na rannpháirtithe
 • Tugadh tosaíocht freisin do na heagraíochtaí/grúpaí sin ar féidir leo a léiriú go bhfreastalaíonn siad ar ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste ó thaobh na socheacnamaíochta de.

 

 1. Liosta Iomlán na bhfaighteoirí:

 

 1. €2,000 Dhroichead an Chláir/Bhaile Uí Aodha CCÉ, Inis, Co. an Chláir
 2. €2,000 Ionad Cultúrtha Chnoc na Gaoithe, an Tulach, Co an Chláir
 3. €2,000 Banna Píob Cullen, an Druipseach, Co. Chorcaí
 4. €3,000 Banna Ceoil Chloich Cheann Fhaola – Cloich Cheann Fhaola, an Fál Carrach, Co. Dhún na nGall
 5. €8,000 Ionad Pobail San Aignéas, Cromghlinn
 6. €7,500 Whitefriar Street String Project
 7. €2,000 Rathfarnham Concert Band, Baile Átha Cliath 14
 8. €2,000 Ceoltóirí Chluain Tarbh, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath 3.
 9. €2,000 Craobh Chluain Tarbh CCÉ, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 3
 10. €2,000 Craobh Chionn tSáile, Cionn Sáile, Baile Átha Cliath
 11. €2,000 Cumann na nÓg, Craobh Phiarais Uí Ghreagáin, Corrán Naomh Pádraig, Dún Laoghaire
 12. €2,000 Ballinasloe Town Band, Contae na Gaillimhe
 13. €2,000 Colour My Strings, Tobar Mhaigh Dor, Co. Chiarraí
 14. €4,500 Ionad Cultúrtha Dhiarmuid Uí Chatháin, Leic Snámha, Co. Chiarraí
 15. €2,000 Ballydonoghue Lisselton CCÉ, Lios Eiltín, Co. Chiarraí
 16. €2,000 Ballybunion CCÉ, Co. Chiarraí
 17. €2,000 Ballylongford/Tarbert Comhaltas Branch, Tairbeart, Co. Chiarraí
 18. €2,000 Ballymore Eustace Concert Band, Co. Chill Dara
 19. €2,000 Craobh Ósraí, Marble City Branch, Comhaltas Chill Chainnigh
 20. €2,000 Glenfarne Comhaltas, Gleann Fearna, Co. Liatroma
 21. €2,000 CCÉ Portlaoise, Co. Laoise
 22. €2,000 Camross Comhaltas, Co. Laoise
 23. €2,000 Craobh Seán Ryan, CCÉ Coill Abhainn, Co Laoise
 24. €2,000 Spink Comhaltas, Mainistir Laoise, Co. Laoise
 25. €2,000 Partry Community Choir – Maigh Eo
 26. €2,000 Ceol na Locha, Tuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo
 27. €2,000 Dunboyne Comhaltas, Dún Búinne, Co. na Mí
 28. €2,000 Clara Town Band, Co. Uíbh Fhailí
 29. €2,000 Rahan Comhaltas, Tulach Mhór Contae Uíbh Fhailí
 30. €2,000 Fred Finn Branch Comhaltas, Co. Shligigh
 31. €3,000 Emly After School Music Club, Imleach, Co. Thiobraid Árann
 32. €2,000 CCÉ Roscrea, Co. Thiobraid Árann
 33. €2,000 Cahir Comhaltas, Co Thiobraid Árann
 34. €2,000 CCÉ Roscra Branch, Ros Cré, Co. Thiobraid Árann
 35. €2,000 Mullingar Town Band
 36. €2,000 CCÉ An Mhuileann gCearr, an Muileann gCearr, Co. na hIarmhí
 37. €3,000 HFC Concert Band, Baile an Phiarsaigh, Co. Loch Garman
 38. €2,000 CCÉ Gorey/Ballygarrett, Guaire, Co. Loch Garman
 39. €2,000 Kilmuckridge Monamolin CCÉ, Guaire, Co. Loch Garman
 40. €3,000 Manor Kilbride Music School- Cill Mhantáin
 41. €2,000 Wicklow Miners CCÉ, Abhóca, Co. Chill Mhantáin