27 Márta, 2019 - Óstálann an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. an chéad ócáid eile de shraith Fóraim Réigiúnacha do Pháirtithe Leasmhara

An ceann is déanaí de chúig cinn de chruinnithe atá á thionól ar fud na tíre chun díriú ar an nGaeilge sa chóras oideachais 

Tráthnóna inniu, Dé Céadaoin 27 Márta, tá an tríú ceann de chúig cinn d’fhóraim réigiúnacha do pháirtithe leasmhara in earnáil an oideachais agus scileanna á thionól ag an Aire Oideachais agus Scileanna in OÉ Gaillimh.  

Thug an tAire cuireadh do raon páirtithe leasmhara ón gcóras oideachais, múinteoirí agus acadóirí, pearsana a bhfuil baint acu le heagraíochtaí Gaeilge agus guthanna paiseanta, chun tuairimí a bhailiú faoin tslí is fearr le teagasc agus foghlaim na Gaeilge a fheabhsú ag gach leibhéal sa chóras oideachais.  

Déanfar iniúchadh freisin ag an gcruinniú ar thuairimí faoin nGaeilge a chur chun cinn sa ghnáthshaol laethúil. 

Agus é ag caint sular thosaigh an fóram, dúirt an tAire McHugh: “Táim an-tiomanta go deo do spreagadh a thabhairt do gach duine ar mian leo an teanga a fhoghlaim, daoine óga agus daoine fásta, le bheith gafa leis an nGaeilge agus í a úsáid ina saol laethúil.”  

“Is gné luachmhar agus thábhachtach dár n-oidhreacht agus dár gcultúr í, agus bíonn buntáiste mór acu siúd a bhíonn dátheangach nuair a bhíonn teangacha eile á fhoghlaim acu. 

“Tá an Rialtas an-tiomanta d’fhoghlaim agus d’úsáid na Gaeilge a threisiú i scoileanna agus i bpobail sa Ghaeltacht agus tá ag éirí go maith, ina leith sin, lenár bPolasaí don Oideachas Gaeltachta

“Ach is féidir linn tuilleadh a dhéanamh freisin chun an Ghaeilge a chothú agus a thacú lasmuigh den Ghaeltacht, agus sin é an fáth go bhfuil tiomantais i gCumasú: an Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019, a sheol mé le déanaí, chun teagasc agus foghlaim na teanga a fheabhsú. 

“Is cúis áthais dom gur ghlac oiread sin páirtithe leasmhara le mo chuireadh freastal ar an bhfóram polasaí seo agus plé a bheith acu liom ar an mbealach is fearr inar féidir linn na cuspóirí seo a bhaint amach agus dul i mbun oibre ar thuairimí chun ábharthacht bhreise a bheith ag baint lenár dteanga,” a dúirt an tAire.  

“Tá an-áthas orm an léiriú mór spéise a fheiceáil ag na cruinnithe seo do pháirtithe leasmhara. Cruthaíonn na cruinnithe spás luachmhar chun ceisteanna a ardú agus chun tuairimí a chíoradh. Tá timpeallacht á cruthú againn inar féidir daoine a thabhairt le chéile agus inar féidir comhoibriú, plé agus smaointeoireacht nuálach a chothú.” 

Nótaí don Eagarthóir

Beidh na cúig chruinnithe réigiúnacha ag díriú ar na topaicí seo a leanas:

  • Tosaíochtaí 2019-2021 don Oideachas agus Oiliúint
  • Scileanna Todhchaí agus an Bhreatimeacht
  • Riachtanais Speisialta Oideachais
  • An tArdoideachas agus Samhail na hOllscoile Teicneolaíochta
  • An Ghaeilge