10 Nollaig, 2018 - Tugann an tAire McHugh cuireadh do thuismitheoirí rogha pátrúnachta a léiriú do 12 bhunscoil a bhunófar i 2019

Thug an tAire Joe McHugh, T.D., Aire Oideachais agus Scileanna, cuireadh inniu (10 Nollaig) do thuismitheoirí a rogha a léiriú maidir le pátrúnacht 12 bhunscoil atá le bunú i 2019.

Tugtar cuireadh do thuismitheoirí a rogha pátrúnachta a chur in iúl trí úsáid a bhaint as láithreán gréasáin an Chórais um Phróiseas Pátrúnachta ar Líne (CPPL/OPPS) ag https://patronage.education.gov.ie

Rinneadh an córas a fhorbairt chun eolas oibiachtúil a sholáthar do gach tuismitheoir agus caomhnóir a thabharfaidh deis dóibh rogha eolasach a dhéanamh maidir le rogha samhail phátrúnachta agus teanga teagaisc d’oideachas a bpáiste.

Beidh an 12 bhunscoil ag freastal ar na limistéir phleanála scoile seo a leanas:

 • Baile an Bhóthair_An Charraig Dhubh
 • Domhnach Míde_Binn Éadair_Áth Cliath13
 • Áth Cliath 6_Cluain Sceach & Áth Cliath_6Thiar (Réiteach Réigiúnda)
 • Dún Seachlainn
 • An Glaisín_Cathair Chorcaí/Poll an Duibh
 • Baile na nGabhar_Stigh Lorgan_Dún Laoghaire Ráth an Dúin
 • Cill Chomhghaill/Baile an Chinnéidigh
 • Cill Easra_Ráth Eanaigh_Cluain Tarbh
 • Léim an Bhrádáin
 • Maigh Nuad
 • Sord/Thuaidh
 • Sord/Theas

Tagann cuireadh an lae inniu mar thoradh ar fhógra an Rialtais go mbunófar 42 scoileanna nua sa tréimhse ceithre bliana atá le teacht ó 2019 go 2022.

Dúirt an tAire McHugh: “Tá an t-ádh linn go bhfuil an daonra ag méadú in Éirinn. Cuireann se seo brú, áfach, ar ár seirbhísí poiblí. Má tá córas oideachais agus oiliúna den scoth ar domhain le bheith againn caithfimid a dheimhniú go bhfuilimid ullmhaithe go cuí don riachtanas todhchaí seo trí phleanáil anois do na háiseanna scoile nua-aimseartha a bhfuil gá leo.”

Socraíodh ar na scoileanna nua seo atá pleanáilte mar thoradh ar chleachtadh náisiúnta don phleanáil chun cinn a rinne an Roinn maidir leis an riachtanas todhchaí do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna ar fud na tíre. Cuirfidh an léaslíne ceithre bliana seo ar ár gcumas cur leis na hamlíntí roimh ré chun na scoileanna seo a phleanáil agus a sholáthar.

Tá Bainisteoir Tionscadail ceaptha ag an Roinn chun cuidiú le cóiríocht scoile eatramhach a sholáthar do scoileanna a bheidh ag oscailt i mí Mheán Fómhair 2019 agus tá roghanna féideartha don réiteach ar choiríocht shealadach aitheanta d’fhormhór na scoileanna seo.

Leanfaidh an próiseas pátrúnachta, atá ag tosú inniu, go dtí 15 Eanáir 2019.

Déanfar an próiseas pátrúnachta do na scoileanna eile a reachtáil níos déanaí, i bhfad chun cinn ar an dáta atá pleanáilte don oscailt.

Dúirt an tAire McHugh, agus cuireadh á thabhairt aige inniu do roghanna pátrúnachta ó thuismitheoirí/chaomhnóirí a bhfuil spéis acu ina leithéid: “Is iad roghanna na dtuismitheoirí do gach cineál pátrúnachta, mar aon leis an éagsúlacht atá ar fáil cheana féin sna ceantair seo ina bhfuil an daonra ag meadú, a bhainfidh go lárnach leis na cinntí a dhéanfar maidir le toradh an phróisis seo.

“Molaim do gach tuismitheoir, a bhfuil leanaí acu a bheidh ag tosú ar scoil sna 5 bliana atá le teacht, páirt a ghlacadh sa phróiseas. Seo í an deis le bhúr dtuairimí a chur in iúl agus cuidiú leis an oideachas a mhúnlú don todhchaí.”

Déanann an Grúpa um Bhunú Scoileanna Nua (GBSN/NSEG) maoirseacht ar an bpróiseas pátrúnachta do scoileanna nua. Bunaíodh an Grúpa seo in 2011 chun comhairle a chur ar an Aire faoi phátrúnacht scoileanna nua nuair a bhíonn machnamh déanta ar thuairisc a bhíonn ullmhaithe ag an Roinn ar na hiarratais a bhíonn faighte. 

CRÍOCH 

Nótaí d’Eagarthóirí

Is iad na sonraí a bhaineann leis an 12 bhunscoil nua atá le bunú in 2019 ná: 

 • Baile an Bhóthair_An Charraig Dhubh
 • Domhnach Míde_Binn Éadair_Áth Cliath13
 • Áth Cliath 6_Cluain Sceach & Áth Cliath_6Thiar (Réiteach Réigiúnda)
 • Dún Seachlainn
 • An Glaisín_Cathair Chorcaí/Poll an Duibh
 • Baile na nGabhar_Stigh Lorgan_Dún Laoghaire Ráth an Dúin
 • Cill Chomhghaill/Baile an Chinnéidigh
 • Cill Easra_Ráth Eanaigh_Cluain Tarbh
 • Léim an Bhrádáin
 • Maigh Nuad
 • Sord/Thuaidh
 • Sord/Theas 

Pátrúin Iarratasóra do gach scoil: 

Baile an Bhóthair_An Charraig Dhubh

 • An Foras Pátrúnachta
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
 • Oideachas le Chéile
 • Lifeways Ireland CLG
 • Scoil Sinéad Teoranta
 • Montessori Naomh Nioclás Chumann na hÉireann 

Domhnach Míde_Binn Éadair_Áth Cliath13

 • An Foras Pátrúnachta
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath
 • Oideachas le Chéile
 • Lifeways Ireland CLG
 • Scoil Sinéad Teoranta 

Áth Cliath 6_Cluain Sceach & Áth Cliath_6Thiar (Réiteach Réigiúnda)

 • An Foras Pátrúnachta
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath
 • Oideachas le Chéile
 • Lifeways Ireland CLG
 • Scoil Sinéad Teoranta 

Dún Seachlainn

 • An Foras Pátrúnachta
 • Oideachas le Chéile
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí
 • Scoil Sinéad Teoranta 

An Glaisín_Cathair Chorcaí/Poll an Duibh

 • An Foras Pátrúnachta
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí
 • Oideachas le Chéile
 • Scoil Sinéad Teoranta 

Baile na nGabhar_Stigh Lorgan_Dún Laoghaire Ráth an Dúin (DLR)

 • An Foras Pátrúnachta
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
 • Oideachas le Chéile
 • Lifeways Ireland CLG
 • Scoil Sinéad Teoranta 

Cill Chomhghaill/Baile an Chinnéidigh

 • An Foras Pátrúnachta
 • Oideachas le Chéile
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin
 • Scoil Sinéad Teoranta 

Cill Easra_Ráth Eanaigh_Cluain Tarbh

 • An Foras Pátrúnachta
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath
 • Oideachas le Chéile
 • Lifeways Ireland CLG
 • Scoil Sinéad Teoranta 

Léim an Bhrádáin

 • An Foras Pátrúnachta
 • Oideachas le Chéile
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin
 • Scoil Sinéad Teoranta 

Maigh Nuad

 • An Foras Pátrúnachta
 • Oideachas le Chéile
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin
 • Scoil Sinéad Teoranta
 • Easpag na Mí agus Chill Dara (Eaglais na hÉireann) 

Sord/Thuaidh

 • An Foras Pátrúnachta
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
 • Oideachas le Chéile
 • Scoil Sinéad Teoranta 

Sord/Theas

 • An Foras Pátrúnachta
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
 • Oideachas le Chéile
 • Scoil Sinéad Teoranta 

An Grúpa um Bhunú Scoileanna Nua

Déanann an Grúpa um Bhunú Scoileanna Nua (GBSN/NSEG) maoirseacht ar an bpróiseas pátrúnachta do scoileanna nua. Bunaíodh an Grúpa seo in 2011 chun comhairle a chur ar an Aire faoi phátrúnacht scoileanna nua nuair a bhíonn machnamh déanta ar thuairisc a bhíonn ullmhaithe ag an Roinn ar na hiarratais a bhíonn faighte. 

Is iad baill Reatha an GBSN ná:

 • Joe Hamill, Rúnaí ar scor na Roinne Ealaíona, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta;
 • An tOllamh Gerry Mac Ruairc,  Ceann, Scoil an Oideachais, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Gaillimh;
 • An tOllamh Sarah Moore, Ollamh Teagaisc agus Foghlama, Ollscoil Luimní. 

Droim Conrach_Marino_Áth Cliath 1

Maidir leis an mbunscoil atá le freastal ar limistéar pleanála scoileanna Dhroim Conrach Marino_Átha Cliath 1 atá le bunú i 2019, mhol an Grúpa um Bhunú Scoileanna Nua (GBSN) nach raibh gá le próiseas pátrúnachta nua sa chás ar leith seo agus gur chóir gur Gaelscoil, faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta, a bheidh sa scoil nua atá le bunú i 2019 chun freastal ar cheantar pleanála scoileanna Dhroim Conrach_Marino_Áth Cliath 1. I gcomhréir le moltaí an GBSN, tá pátrúnacht na scoile seo bronnta ar An Foras Pátrúnachta. 

Na chéad chéimeanna eile

Cuirfidh láithreán gréasáin an Chórais um Phróiseas Pátrúnachta ar Líne (CPPL) nua seo eolas oibiachtúil ar fáil do gach tuismitheoir a thabharfaidh deis dóibh rogha eolasach a dhéanamh maidir le rogha samhail phátrúnachta agus teanga teagaisc d’oideachas a linbh.

Ina dhiaidh sin cuirfidh an Roinn tuairisc phátrúnachta ar fáil do bhreithmheas an Ghrúpa um Bhunú Scoileanna Nua (GBSN) agus cuirfidh an GBSN tuairisc mar aon le moltaí ar fáil don Aire dá bhreithmheas.

Déanann an Grúpa maoirseacht ar an bpróiseas pátrúnachta do scoileanna nua. Bunaíodh an Grúpa seo in 2011 chun comhairle a chur ar an Aire faoi phátrúnacht scoileanna nua nuair a bhíonn machnamh déanta ar thuairisc a bhíonn ullmhaithe ag an Roinn ar na hiarratais a bhíonn faighte

Amlíne do na próisis phátrúnachta eile (2020 – 2022)     

Déanfar na próisis phátrúnachta do na scoileanna eile (2020 – 2022) a reachtáil níos déanaí, i bhfad chun cinn ar an dáta oscailte atá beartaithe. Is iad seo a leanas na frámaí ama atá beartaithe do na próisis atá fágtha:

 • Cuirfear tús in 2019 le próiseas pátrúnachta do scoileanna nua atá le bunú i 2020;
 • Cuirfear tús in 2020 le próiseas pátrúnachta do scoileanna nua atá le bunú i 2021; agus
 • Cuirfear tús in 2021 le próiseas pátrúnachta do scoileanna nua atá le bunú i 2022.

Tiomantais Phátrúnachta

Beidh ar an/na Pátrúin Iarratasóra na riachtanais seo a leanas a shásamh, trí dheimhniú:

 • Go gcuirfear na rialacha agus na rialúcháin i bhfeidhm atá leagtha síos in imlitreacha agus i nósanna imeachta feidhme éagsúla de chuid na Roinne Oideachais agus      Scileanna agus go leanfar an curaclam sainordaithe;
 • Go ndéanfar an scoil a fheidhmiú laistigh de na paraiméadair acmhainne agus polasaí atá leagtha amach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna;
 • Go dtabharfar tús áite sa rollúchán do leanaí sa cheantar/sna cenatair ina bhfuil an Roinn tar éis gá le scoil a aithint;
 • Go nglacfar le, agus go n-osclófar, saoráidí don oideachas speisialta;
 • Go mbeidh suas le trí shruth ann ag brath ar éileamh na scoile;
 • Go ndéanfar comhaontú leású caighdeánach cuí a aontú leis an Roinn Oideachais agus Scileanna;
 • Go roinnfear cóiríocht scoile le scoileanna eile de réir mar a chinneann an Roinn má tharlaíonn nach mbíonn lán-úsáid á bhaint as an bhfoirgneamh;
 • Go mbeifear páirteach i gcampas a fhorbairt i gcomhpháirt le bunscoileanna nó iar-bhunscoileanna eile de réir mar a shocraíonn an Roinn; agus
 • Go n-aithneofar agus go n-aimseofar cóiríocht shealadach oiriúnach, má shíleann an Roinn go bhfuil gá lena leithéid, laistigh de na paraiméadair atá ag an Roinn.