15 Nollaig, 2015 - Beidh tionchar suntasach ag an bhFóram um Oideachas Luath-Óige ar pholasaí amach anseo

Labhróidh an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, TD, inniu le fóram mór polasaí ar Oideachas Luath-Óige i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Tá an fóram polasaí mar leanúint ar an gcinneadh a rinne an tAire níos luaithe i mbliana chun Grúpa Comhairleach um Oideachas Luath-Óige a bhunú.

Ag labhairt di roimh an bhfóram dúirt an tAire O’Sullivan, “Táim meáite ar oibriú go dlúth i gcomhar leis an earnáil chun fócas nua a dhíriú ar an ról ríthábhachtach a bhíonn ag an oideachas i suíomhanna luath-óige.  Tá dul chun dearfa déanta cheana féin agus leis an bhfóram seo beidh soláthróirí oideachais luath-óige agus páirtithe leasmhara eile in ann fíor-ionchur a bheith acu i bhforbairt an pholasaí sa réimse seo.”

“I gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu beidh 20 soláthróir oideachais luath-óige ó gach áit sa tír ag cur i láthair dá chéile a gcuranna chuige nuálacha don oideachas.  Bealach an-phraiticiúil, comhoibríoch ag an earnáil is ea an malartú smaointe agus dea-chleachtais seo chun dul chun cinn a dhéanamh agus tá an-fháilte roimhe.”

Reáchtálfar roinnt ceardlann chomh maith ina bpléifear cúig phríomhthéama san earnáil luath-óige.  Tá na téamaí atá le plé bunaithe ar an gCreat Cáilíochta Eorpach a foilsíodh níos luaithe i mbliana agus is iad na téamaí sin:

Rochtain  

Fórsa oibre

Curaclam

Rialachas

Measúnú agus monatóireacht

Tabharfaidh an t-acadóir agus údar agus saineolaí clúiteach maidir le polasaí luath-óige, an tOllamh Dr Paul Leseman as Ollscoil clúiteach Utrecht, eochairaitheasc uaidh.

Mar fhocal scoir dúirt an tAire O’Sullivan, “Tá athrú suntasach polasaí ar siúl san earnáil luath-óige agus mairfidh an fuinneamh sin ar feadh na mblianta amach romhainn.  Tá tábhacht ag baint leis an gcomhdháil seo sa mhéid go bhfuil fóram á chur ar fáil do sholáthróirí agus cleachtóirí ina n-éistfear lena dtuairimí sa réimse ríthábhachtach seo.”

Críoch.