25 Meitheamh, 2015 - Fógraíonn an tAire Oideachais agus Scileanna ceapachán chomhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Inniu d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, T.D., ceapachán comhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhair téarma oifige nua dar chríoch Nollaig 2018. 

 Bunaíodh COGG faoin Acht Oideachais, 1998 chun comhairle a thabhairt faoi mhúineadh trí Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lánGhaeilge, faoi theagasc trí Ghaeilge i scoileanna go ginearálta, agus chun soláthar téacsleabhar agus áiseanna foghlama a chomhordú, chun seirbhísí taca a sholáthar do scoileanna agus chun taighde a sheoladh.

Dúirt an tAire go bhfuil ról lárnach ag COGG maidir le forbairt an oideachais trí Ghaeilge agus le teagasc na Gaeilge, agus lena chinntiú go mbíonn áiseanna teagaisc ar ardchaighdeán ag na scoileanna chun freastal ar riachtanais na múinteoirí agus na mac léinn.  Imreoidh sí ról an-tábhachtach i bhfeidhmiú Straitéis 20 Bliain an Rialtais don Ghaeilge agus i bhfeidhmiú pholasaí na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le hoideachas Gaeltachta.

Ghabh an tAire a buíochas leis na comhaltaí den Chomhairle atá ag dul as oifig as a dtiomantas agus as a ngairmiúlacht, agus dúirt go raibh sí “ag súil le bheith ag obair go dlúth leis an gComhairle nua sna na blianta le teacht”.

Comhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Comhlacht AinmnitheachCeaptha
Ainmní an Aire agus CathaoirleachDónalÓ hAiniféin
An ChigireachtMarina Ní Threasaigh
Gaelscoileanna TeorantaCathniaÓ Muircheartaigh
Gaelscoileanna TeorantaYvonne Ní Mhurchú
Údarás na Gaeltachta

AindriasÓ Muineacháin

DaríonaNic Con Iomaire

CNCMElaine Ní Neachtain
Foras na GaeilgeSinéadNic Giolla Cionnaigh
INTODeirbhileNic Craith
ASTIRobbie Cronin
TUISéamusÓ Fearraigh
Comhairle Churaclaim, Scrúduithe agus Measúnaithe Thuaisceart ÉireannSeán Mac Nia

Críoch