06 Samhain, 2012- Gníomhaireachtaí oideachasúla á gcónascadh ag an Aire Quinn chun Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann a bhunú

Inniu, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D. go mbunófaí go foirmeálta Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann, an t-údarás cónasctha cáilíochtaí agus ráthú caighdeáin.

Adúirt an tAire Quinn, “Táthar ag bunú Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann mar chomhlíonadh ar thiomantas i gClár an Rialtais agus is cuid de chlár foriomlán an Rialtais é do chuíchóiriú chomhlachtaí Stáit.”

Táthar ag cur Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann in ionad Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann, Chomhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna, agus Chomhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna.  Glacfaidh sé chuige féin chomh maith feidhmeanna de chuid Bhord Cáilíochta Ollscoileanna na hÉireann.

Glacfaidh an t-údarás chuige féin feidhmeanna uile na gceithre chomhlacht seo.  San áireamh iontu seo tá na feidhmeanna seo a leanas: an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí a bhainistiú, dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar institiúidí breisoideachais agus oiliúna agus ar institiúidí ardoideachais agus oiliúna, cláir oideachasúla a bhailíochtú agus dámhachtainí a bhronnadh ar fhoghlaimeoirí.  San áireamh i measc na bhfeidhmeanna nua tá Cód Cleachtais agus Marc Idirnáisiúnta Oideachais a fhorbairt d’ institiúidí atá ag rollú foghlaimeoiríidirnáisiúnta.

Is é Gordon Clark a bheidh ina Chathaoirleach ar Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann.  Bhí an tUasal Clark ina Cheannaire ar an Aonad i gCoimisiún na hEorpa roimhe seo agus freagracht air as polasaí foghlama ar feadh an tsaoil an AE a fhorbairt.  Cuntasóir oilte is ea é agus bhí sé  ag obair roimhe seo chomh maith i gCúirt Iniúchóirí na hEorpa.

Ghabh an tAire a bhuíochas le lucht foirne na gceithre ghníomhaireacht as a ndearna siad chun cáilíochtaí na hÉireann a dhéanamh comhleanúnach, comhsheasmhach, chun caighdeáin na ndámhachtainí a fhorbairt, chun dearbhú cáilíochta a chur ar fáil do sholáthraithe oideachasúla agus do chláir oideachasúla, agus chun deiseanna forchéimnithe a éascú d’fhoghlaimeoirí.

Ghuigh an tAire gach rath ar an gCathaoirleach, ar an mBord agus ar fhoireann Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann ina gcuid oibre sna blianta atá le teacht.

CRÍOCH