29 Samhain, 2010 - Fógraíonn an Tánaiste go bhfuil an Clár Socrúchán Oibre le leathnú go Scoileanna

Inniu d'fhógair an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan, T.D. go rollófar amach an Clár Socrúchán Oibre FÁS go dtí na scoileanna.
 
Ligfidh an clár do scoileanna iarratais a chur isteach duine amháin nó níos mó ná sin a fhostú i gcomhair socrúchán taithí oibre ar feadh 25-40 uaire sa tseachtain.

Maireann an tréimhse socrúcháin ar feadh 2 mhí ar a laghad agus 9 mí ar a mhéid.

Ag fógairt na sonraí di dúirt an Tánaiste "leathnú mór é seo ar an tionscnamh chun cabhrú agus tacú leo siúd atá dífhostaithe.

Cabhróidh sé le daoine atá dífhostaithe a gcuid scileanna a choinneáil suas chun dáta agus taithí luachmhar oibre a fháil a rachaidh chun tairbhe dóibh agus iad ag cuardach post."

Tá cead ag na scoileanna feidhm a bhaint as an gClár Socrúchán Oibre chun múinteoirí a fhruiliú maraon le céimithe nach céimithe sa mhúinteoireacht iad, agus neamhchéimithe.

Is coinníoll den chlár é nach ceadaithe socrúcháin a úsáid chun ball foirne atá ann faoi láthair a dhífhostú nó chun post folamh a líonadh.
 
"Tá an-deis ann do na scoileanna, má bhíonn siad nuálach, tairbhe a bhaint as daoine a bhfuil raon éagsúil scileanna acu, agus do dhaoine atá dífhostaithe a leibhéil scileanna a choinneáil agus a gcuid taithí a leathnú", adúirt an Tánaiste.

Tá an Clár Socrúchán Oibre lainseáilte cheana sa Státseirbhís,insna gníomhaireachtaí Stáit agus i gcomhlachtaí eile na seirbhíse poiblí agus tá an Rialtas tiomanta faoi Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh chun tacú leis.

Is féidir le scoileanna gur suim leo bheith ina soláthróirí socrúchán oibre tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais a lorg trí logáil isteach ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna (www.education.ie) agus is ceart iarratais ar pháirt a ghlacadh sa chlár a dhéanamh chuig FÁS.

CRÍOCH