12 Deire Fómhair, 2010 - Fógraíonn an Tánaiste athstruchtúrú ar na Coistí Gairmoideachais (CGOanna) - Líon na CGOanna laghdaithe ó 33 go 16

Inniu, d'fhógair an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan, T.D., go bhfuil an Rialtas tar éis a chomhaontú go ndéanfar athstruchtúrú ar chóras na gCoistí Gairmoideachais, lena n-áireofaí laghdú ar líon an CGOanna ó 13 go 16, trí CGOanna atá ann cheana a chumasc.

Ag fógairt an chinnidh di, dúirt an Tánaiste:  "Tá an cinneadh seo ina chuid den chlár gnó foriomlán atá ag an Rialtas chun bunathrú a dhéanamh ar an gcaoi ina soláthraítear ár gcuid seirbhísí poiblí.  Déanann an cinneadh seo deimhin de go mbeidh gach ceann de na 16 CGOanna ina n-eagraíochtaí mór go leor chun tacú le héabhlóidiú soláthar áitiúil na seirbhíse oideachais agus chun dúshláin a sheasamh amach anseo.
 
"Tá sé cruthaithe ag na CGOanna go bhfuil sé de mhianach iontu riar go solúbtha, sofhreagrach ar riachtanais athraitheacha de réir mar a thagann siad chun cinn.  Breathnaím ar na hathruithe seo mar neartú ar an earnáil in aghaidh na ndúshlán atá romhainn gan dabht agus mar bhealach chun na CGOanna a dhaingniú mar phríomhsholáthróirí áitiúla na seirbhíse oideachais."

Mar thoradh ar an hathruithe seo, beidh na CGOanna níos láidre agus is fearr a bheidh siad in ann seirbhísí tacaíochta a sholáthar do scoileanna, ní hamháin do scoileanna san earnáil CGO ach do scoileanna eile insna limistéir acu gur mian leo feidhm a bhaint astu.  Is féidir leis na CGOanna ach go háirithe soláthairtí agus seirbhísí a fháil go comhiomlánaithe ar mhaithe leis na scoileanna go léir ina gcuid limistéar.  

D'aibhsigh an Tánaiste chomh maith an ról breise a bheidh ag na CGOanna amach anseo i soláthar áitiúil an bhunoideachais trí Scoileanna Náisiúnta Pobail, agus dúirt go mbeidh sí ag tabhairt isteach reachtaíochta a dhéanfaidh foráil dóibh sin sa Dáil amárach.

Tabharfar reachtaíocht bhreise chun cinn anois chun foráil a dhéanamh do na hathruithe agus beidh an Roinn Oideachais agus Scileanna ag dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara cuí maidir lena bhfeidhmiú go mion.

Is mar seo a leanas na sonraí faoi na 16 limistéar athbhreithnithe CGO:

 • Co. Átha Cliath agus Dún Laoghaire
 • Cathair Átha Cliath
 • Cathair na Gaillimhe agus Co. na Gaillimhe
 • Cathair Chorcaí
 • Co. Chorcaí
 • Cathair Luimnigh, Co. Luimnigh agus Co. Chiarraí
 • Cathair Phort Láirge, Co. Phort Láirge agus Tiobraid Árann Trian Theas
 • Dún na nGall
 • Loch Garman agus Cill Mhantáin
 • Ceatharlach, Cill Chainnigh agus Cill Dara
 • Laois, Uíbh Fhailí agus an Iarmhí
 • Lú agus Mí
 • Cabhán agus Muineachán
 • Muigheo agus Sligeach
 • Liatroim, Ros Comáin agus Longfort
 • Clár agus Tiobraid Árann Trian Thuaidh


CRÍOCH