05 Iúil, 2010 - Fógraíonn an Tánaiste maolú spriocdhírithe ar an moratóir

Cead tugtha do Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna poist ardaithe céime a líonadh má tá leibhéal suntasach folúntas acu

Leanfar leis an moratóir ginearálta ar líonadh post ardaithe céime i scoileanna.

D'fhógair an Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna, Mary Coughlan T.D. inniu go raibh sí tar éis socruithe a chomhaontú leis an Aire Airgeadais do mhaolú teoranta ar an moratóir ginearálta ar líonadh post ardaithe céime i scoileanna.

'Téann an moratóir i gcion ar scoileanna go neamhchothrom.

'I gcás scoileanna áirithe, leis an méid daoine atá ag dul ar scor beidh líon suntasach folúntas ann idir an bhliain seo agus an scoilbhliain seo chugainn.

'Leis na hathruithe atá á ndéanamh anois agam beidh na scoileanna sin in ann líon teoranta folúntas a líonadh ach beidh an líon foriomlán post ardaithe céime ag laghdú i gcónaí,' adúirt an Tánaiste.

'Beidh scoileanna dara leibhéal in ann ceapacháin a dhéanamh do phoist folmha Phríomhoide Chúnta áit a mbíonn an líon foriomlán post i scoil faoi bhun íosleibhéal áirithe.

'Beidh feidhm ag na socruithe nua chomh maith i gcásanna ina mbíonn folúntais i scoileanna a bhaineann le comhordú agus seachadadh clár ar nós an Ardteistiméireacht Fheidhmitheach agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta,' adúirt an Tánaiste.

D'fhógair an Tánaiste chomh maith go mbeadh maolú teoranta ann i gcás bunscoileanna, a ligfeadh do na bunscoileanna móra a mbeadh folúntais do Phríomhoidí Cúnta acu faomhadh a iarraidh óna Roinnse chun ceapacháin a dhéanamh.

Léirigh an Tánaiste gurb amhlaidh, chomh fada is a bhain leis an moratóir a cuireadh ar líonadh folúntas ar fud na hearnála poiblí d’fhonn costais seirbhíse poiblí a chur ar leibhéal inmharthana, go raibh roinnt eisceachtaí suntasacha déanta ag an Rialtas cheana féin maidir le foirniú scoileanna.

'Freagairt mheáite, chothrom ar an gcaoi ina bhfuil an moratóir ag dul i gcion go neamhchothrom ar scoileanna is ea na bearta atá á bhfógairt inniu.
 
'Beidh feidhm ag an moratóir i gcónaí toisc nach féidir leanúint a thuilleadh le liúntais ardaithe céime a íoc le níos mó ná 50% den líon iomlán múinteoirí,' adúirt an Tánaiste mar fhocal scoir.

CRÍOCH

Ciorclán 0042/2010: Maolú teoranta ar an moratóir ar líonadh Post Freagrachta don scoilbhliain 2010/2011 inrochtana tríd an nasc thíos:

www.education.ie/servlet/blobservlet/cl0042_2010.pdf