13 Bealtaine, 2010 - Bronnann An Taoiseach Dámhachtainí Fiontar Shean Lemass ar mhic léinn dara leibhéal.

Thréaslaigh an Taoiseach, Brian Cowen T.D. le buaiteoirí Dámhachtainí Fiontar Shean Lemass agus é ag bronnadh na ndámhachtainí ar an dtriúr buaiteoirí tosaigh. Roghnaíodh na buaiteoirí as Dámhachtainí Fiontar na Scoláirí, a d'eagraigh na Boird Fiontraíochta Contae/Cathrach, agus as comórtais  Mini-Company Get Up and Go na hIdirbhliana, a d'eagraigh an tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal a mhaoiníonn an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Léiríonn tabhairt isteach Dámhachtana Shean Lemass an tiomantas i Straitéis an Rialtais Building Ireland's Smart Economy: A Framework for Sustainable Economic Renewal chun aird a dhíriú ar na comórtais seo agus tuilleadh mac léinn dara leibhéal a spreagadh chun páirt a ghlacadh i gcláir fiontair.

Comóireann sé chomh maith ról Shean Lemass i gcur chun cinn tionsclaíocht na hÉireann agus i bhforbairt a hinfreastruchtúir. Bhí sé ina shiocair le Bord na Móna, Aer Lingus agus Irish Shipping a bhunú agus is mór an méid a rinne sé chun Éire a chur ar an bhfód mar gheilleagar oscailte, fiontrúil, nua-aimseartha.
 
Éilíonn an dá comórtas araon, Dámhachtain Fiontar na Scoláirí agus an Mini-Company Get up and Go, ar na mic léinn smaoineamh gnó a cheapadh, taighde a dhéanamh air, an táirge nó an tseirbhís a chur ar fáil, é a chur ar an margadh, agus costálacha agus cuntais agus tuairisc gnó a ullmhú. Bíonn orthu chomh maith seastán taispeántais a ullmhú agus dul faoi agallamh maidir lena saothar. Bíonn buaiteoirí na ndámhachtainí tar éis páirt a ghlacadh i gcomórtais chontae/réigiúnacha agus in ócáidí náisiúnta, agus bíonn siad tar éis aghaidh a thabhairt ar iomaitheoirí láidre eile chun an chéim a bhaint amach ag a gcuirtear an triúr buaiteoirí tosaigh as an dá chomórtas ar aghaidh chun Dámhachtain Fiontar Shean Lemass a fháil.

Ag bronnadh na dámhachtana dó, dúirt an Taoiseach:-

"Idir tógáil turcaithe, cláir bhána idirghníomhacha, roinnteoirí d’athdhéanamh ag mic léinn, cluiche boird comhthimpeallachta, CD ceoil, agus fearas chun do chluasáin a choinneáil ó dhul in aimhréidhe, tá léirithe ag na mic léinn seo an chaoi le smaoineamh gnó a thabhairt chun táirgeachta, arna thacú ag an bpleanáil, ag an taighde, ag an margaíocht agus ag an gcuntasaíocht go léir a thug an aisling chun réaltachta. Tá scileanna na hoibre foirne, an taighde, na pleanála, na margaíochta, na cumarsáide, na luachála agus na hacmhainne gnó go léir tugtha le chéile chun a thaispeáint cad is fiontraíocht ann.
 
Is fios dom go ndéanfaidh an eachtra seo fiontraithe agus ceannairí asaibh amach anseo. Is fios dom chomh maith go bhfuil léirithe agaibh go bhfuil an t-eolas, na scileanna agus na tréithe agaibh a bhfuil Éire ina ngátar, agus a bheidh amach anseo má tá sí chun bheith ina hoileán nuálaíochta."
 
Bronnadh trófaí Fiontar Shean Lemass ar gach aon cheann de na sé thionscadal don scoil, agus fuair gach aon mhac léinn teastas aonair. Tá sonraí thall faoi bhuaiteoirí na dámhachtana agus faoina dtionscadail.  Gheobhaidh siad siúd a ghnóthaigh an chéad áit i gcomórtais náisiúnta Fiontar na Scoláirí agus Mini-company duais de thuras oideachasúil don ghrúpa go Barcelona, maraon lena múinteoirí, níos déanaí sa bhliain.
 
Ag labhairt ar an ócáid dó, dúirt an tAire don Fhoghlaim ar feadh an tSaoil, Sean Haughey T.D.,

Comhghairdeas ó chroí le buaiteoirí Dámhachtana Fiontar Shean Lemass, agus mo bhuíochas lena dtuismitheoirí agus lena múinteoirí a thacaigh leo agus a rinne ábhar fiontraí astu. Tá bhur gcuid smaointe curtha i ngníomh agaibh, agus tá gnóthaí inmharthana cruthaithe agaibh. Is sainchomhartha na fiontraíochta agus na nuálaíochta é seo."

Críoch