17 Márta, 2010 - 400 Éireannach le saoire oibre a chaitheamh sa Chóiré agus comhaontú nua ag teacht i bhfeidhm - An tAire O'Keeffe

Tháinig conradh déthaobhach i bhfeidhm inniu  a ligfidh do suas le 400 daoine óga as Éirinn agus as an gCóiré saoire oibre 12-mhí a chaitheamh i dtíortha a chéile, a d'fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD, agus é ar chuairt chuig Seoul i gcomhair Lá Fhéile Phádraig.
 
Tá ambasáidí an dá thír ag glacadh le hiarratas anois do Chomhaontú an tSaoire Oibre dóibh siúd atá idir 18 agus 30 bliain d'aois.
 
Tiocfaidh an comhaontú, a síníodh i Nollaig, i bhfeidhm inniu.
 
Sa chéad bhliain den chlár, is féidir le 400 daoine óga as an dá thír araon páirt a ghlacadh ann, agus beidh athbhreithniú leanúnach á dhéanamh ar an líon víosaí a eiseofar gach bliain.
 
Beidh cead acu obair chun a gcuid costas taistil a chlúdach agus chun cúrsaí staidéir gearrthéarma a dhéanamh.

Agus é ar chuairt chuig Seoul mar a raibh sé i gceannas ar thoscaireacht as Éirinn i gcomhair Lá Fhéile Phádraig, dúirt an tAire O'Keeffe go raibh an comhaontú 'ina chloch mhíle tábhachtach sa chomhchaidreamh idir Éire agus Poblacht na Cóiré Theas'.
 
'Cuirfidh sé leis na deiseanna a bhíonn ag muintir na hÉireann agus muintir na Cóiré dul i dtaithí ar chultúr agus ar stíl mhaireachtála a chéile i dtreo is gur féidir linn naisc a cheangal agus comhthuiscint idir an dá thír a chruthú,’ adúirt an tAire O'Keeffe.
 
Is ceart do shaoránaigh de chuid Phoblacht na Cóiré gur mian leo iarratas a chur isteach ar víosa saoire oibre dul i dteagmháil le hAmbasáid na hÉireann i Seoul (www.embassyofireland.or.kr) ar +(822) 774 6455.
 
Is ceart do shaoránaigh Éireannacha iarratas a chur isteach chuig Ambasáid na Cóiré i mBaile Átha Cliath (http://irl.mofat.go.kr) ar (01) 660 8800.
 
De réir figiúirí a d'eisigh Seirbhís Inimirce na Cóiré do 2008, bhí 438 saoránach Éireannach ina gcónaí i bPoblacht na Cóiré.
 
Bhí 301 díobh seo ina dteagascóirí teanga iasachta.

D'oscail Éire Ambasáid i Seoul i Meán Fómhair, 1989.
 
CRÍOCH