17 Feabhra, 2010 - Príomhchigire nua ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Tá áthas ar an Aire Oideachais agus Eolaíochta, an tUas Batt O'Keeffe TD, a fhogrú gur ceapadh an Dr Harold Hislop mar Phríomhchigire ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta in áit Eamon Stack a d'éirigh as an bpost le déanaí.

D'oibrigh Harold ag leibhéil éagsúla sa choras oideachais.

Bhí Harold ina mhúinteoir agus ina phríomhoide i Scoil Náisiúnta an Teampaill Ghil i mBaile Átha Cliath.

Bhí sé ina léachtóir san oideachais i gColáiste na Tríonóide i mBaile Átha Cliath agus d'oibrigh sé mar oifigeach oideachais agus forbartha ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta nuair a bhí athbhreithniu á dhéanamh ar Churaclaim na Bunscoile.

Bhí sé ina Ard-Rúnaí ar Bhord Oideachais Eaglais na hÉireann ar feadh tréimhse chomh maith. 

Ceapadh Harold mar chigire ceantair ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta i 1998.

Bhí roinnt poist shinsearacha ag Harold sa Chigireacht go dtí seo agus tá sé ina Leas-Phríomhchigire faoi láthair.

Is fear ó Chontae an Chabhain é ach tá sé ina chonaí anois i mBaile Átha Cliath.

Tá sé pósta agus tá iníon amháin aige agus ag a bhean chéile.

Críoch