12 Feabhra, 2010 - Lainseálann an tAire Haughey ' Live Link 'ag Coláiste Dhulaigh.

Inniu lainseáil an tUas Seán Haughey TD, Aire don Fhoghlaim ar feadh an tSaoil, 'Live Link', nasc digiteach idir stiúideo raidió Choláiste Dhulaigh agus stiúideo raidió pobail NEAR FM.
 
Tharla an lainseáil ag campas Choláiste Dhulaigh ag Bóthar Chúirt an Bharraigh, An Chúlóg.
 
Tionscnamh eile é seo de shraith mhór nua-thionscnamh atá forbartha thar na blianta acu siúd atá gafa le NEAR FM, chun foghlaim ar feadh an tsaoil agus imeascadh a spreagadh i measc an phobail seo anseo i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath.

Mhol an tAire Haughey an chéim nua seo ag NEAR FM agus Coláiste Dhulaigh 'Ligfidh an nasc nua seo do mhic léinn Choláiste Dhulaigh craoladh go beo óna stiúideo féin d’éisteoirí, via NEAR FM, agus tá an nasc ar an gcéad cheann dá shórt sa tír.

'Rachaidh sé go rí-mhór chun leasa an cheantair máguaird.

'Go dtí seo bhí ar mhic léinn cláir a thaifeadadh ar dtús lena dtarchur ina dhiaidh sin ar NEAR FM.

'Leathnú ar churaclam na meán an tionscnamh seo agus ba mhaith liom tréaslú le bainistíocht agus foireann an dá eagraíocht as a gcuid iarrachtaí agus iad ag tabhairt an tionscadail spreagúil seo chun críche.

'Mar Aire don Fhoghlaim ar feadh an tSaoil, táim go mór i bhfabhar cur chuige sa bhealach seo go comhpháirtíoch.

'Cuireann sé le rannpháirtíocht an phobail agus cruthaíonn sé raon iomlán deiseanna nua suimiúla chun foghlama do na rannpháirtithe.

'Tá ríthábhacht ag baint le cláir Foghlama ar feadh an tSaoil chun cur ar chumas ár bhfoghlaimeoirí go léir gabháil le hoideachas agus oiliúint leanúnach ar feadh an tsaoil.

'Cuirfidh sé seo le forbairt gheilleagair eolas-bhunaithe agus cuideoidh sé leis.

'Tréaslaím arís leo siúd atá gafa leis an dtionscadal nuálach seo.

'Is iad tionscadail dá leithéid seo a chuirfidh breisoiliúint ar ár bhfoghlaimeoirí, agus a chuirfidh feabhas ar a gcuid ionchas fostaíochta, ar a saol agus ar shaol a dteaghlach.
 
'Táim muiníneach go mbeidh 'Live Link' ina fhiontar fíor-rathúil eile do NEAR FM,'adúirt an tAire Haughey mar fhocal scoir.

Críoch