02 Samhain, 2009 - Fógraíonn an tAire O'Keeffe €4.2m de dheontais i gcomhair rangsheomraí ardteicneolaíochta

Tá breis is 380 bunscoil ar fud na tíre chun €4.2 milliún de dheontais a fháil i gcomhair trealamh ardteicneolaíochta thar na laethanta romhainn amach. Baineann sé seo le hiarrachtaí an Rialtais bunchuid den phróiseas foghlama a dhéanamh as an teicneolaíocht, dar leis an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD.
 
Dúirt an tAire O'Keeffe go bhfaigheadh gach ceann de 383 bunscoileanna inar críochnaíodh obair tógála i mbliana agus an bhliain seo caite €5,000 in aghaidh an rangsheomra chun crua-earraí ríomhaire, bogearraí agus trealamh digiteach a cheannach.

Is ionann an leithdháileadh seo agus €5,000 i leith gach aon rangsheomra áitithe bhuan a tógadh i mbliana agus an bhliain seo caite.

Ag fógairt na nuachta dó, dúirt an tAire O'Keeffe: 'Níos luaithe i mbliana, d'fhógair mé €2.2 milliún de dheontais do 72 bunscoil inar críochnaíodh obair mhór tógála an bhliain seo caite.

'As na 72 scoil seo, gheobhaidh 23 chinn díobh tuilleadh deontas thar na laethanta romhainn amach, mar go bhfuil na rangsheomraí nach raibh áitithe acu roimhe seo á n-úsáid anois.
 
'Cuirfidh na deontais nua ar chumas scoileanna a gcuid rangsheomraí a threalmhú le teicneolaíocht chuí d'fhonn TFC a imeascadh i múineadh agus foghlaim.

'Is é 383 líon iomlán na scoileanna a roinnfear an €4.2 milliún d'instealladh airgid eatarthu – comhartha láidir go bhfuil an Rialtas seo tiomanta do rangsheomraí a threalmhú leis an teicneolaíocht is déanaí,' adúirt an tAire O'Keeffe.
 
Tá comhairle tugtha do scoileanna ag an Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas faoin sonraíocht chuí trealaimh, ar cheart go n-áireofaí uirthi teilgeoir seasta digiteach, riomhaire glúine agus samhlaitheoir (visualiser) a bheidh á gcomhlánú le ríomhairí rangsheomra.

'Táim an-fheasach faoin ngá le cur le cumas TFC scoileanna agus is mian liom a chinntiú go mbíonn an teicneolaíocht ina bunchuid de phróiseas foghlama na ndaltaí agus iad óg.

'Léiríonn na deontais seo ár dtiomantas do sholáthar an tsaghas crua-earraí ardteicneolaíochta a theastaíonn chun an aidhm sin a bhaint amach.

'Is í an aidhm fhadtéarmach atá agam ná méadú ar an tóir i measc na mac léinn ar chúrsaí eolaíochta, innealtóireachta agus teicneolaíochta in institiúidí tríú leibhéal le linn dúinn sochaí faisnéise agus nuála na hÉireann a thógáil,' adúirt an tAire O'Keeffe.

Tar éis na hinfheistíochta seo de €4.2 milliún is ionann agus €6.2 milliún an caiteachas iomlán ar threalamh TFC scoileanna faoin gClár Tógála Scoileanna i mbliana.
 
CRÍOCH

Nóta: Nasctha leis seo tá liosta iomlán de na scoileanna lena n-íocfar na deontais thar na laethanta romhainn amach.

www.education.ie/servlet/blobservlet/PR09-11-02.xls