28 Lúnasa, 2009 - Fógra ón Aire don Fhoghlaim ar feadh an tSaoil, Seán Haughey TD, gur féidir cóir a chur ar pháistí atá intofa d'iompar scoile ar an LUAS.

D'fhógair an tAire don Fhoghlaim ar feadh an tSaoil, Seán Haughey TD, inniu gurb amhlaidh, tar éis comhairliúchán idir Bus Éireann, a oibríonn an Scéim Iompar Scoile thar ceann na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, agus an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród, go bhféadfar, le héifeacht ó 31 Lúnasa i mbliana, ligint do pháistí scoile atá intofa d’iompar scoile faoi théarmaí na Scéime Iompar Scoile, tar éis faomhadh a bheith tugtha d’iarratas ar iompar ó Oifig Áitiúil Iompar Scoile Bhus Éireann, leas a bhaint as Córas Iompair Phoiblí LUAS le ticéad iompar scoile.
  
Iompraítear 135,000 páiste (75,000 iarbhunscoile agus 60,000 bunscoile) go sábháilte go dtí iarbhunscoileanna agus bunscoileanna ar fud na tíre gach lá.  San áireamh anseo tá thart ar 8,000 páiste a bhfuil riachtanais speisialta acu.  San áireamh chomh maith tá 9,000 páiste a eisíonn Bus Éireann ticéid dóibh i gcomhair taistil ar bhusanna seirbhíse poiblí agus ar sheirbhísí iarnróid, seirbhísí DART san áireamh.  
Eisítear ticéid do pháistí intofa bunscoile a bhaineann leas as seirbhísí iompair phoiblí, an DART san áireamh, a ligeann dóibh taisteal saor in aisce ar an tseirbhís. 

Ag fógairt an tsocraithe nua dó, dúirt an tAire Haughey
'Is maith liom a bheith i gcumas an chéim rí-dhearfach seo a fhógairt chun ligint do pháistí scoile gur féidir leo leas a bhaint as an LUAS taisteal chuig an scoil.
'Tá fhios agam go rachaidh sé seo go mór chun sochair na bpáistí agus ní hamháin sin ach chun sochair a dtuismitheoirí chomh maith.’

Críoch