01 Iúil, 2009 - An tAire O'Keeffe agus an fear grinn Des Bishop ag plé céimeanna chun an Ghaeilge a chur chun cinn

Phléigh an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD, agus fear grinn Des Bishop inniu roinnt céimeanna chun an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga bheo i measc an phobail.
 
Ag labhairt dó tar éis cruinnithe i bhFoirgnimh an Rialtais inniu dúirt an tAire O'Keeffe: 'Is í príomhaidhm an Rialtais ná an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga laethúil an phobail agus tá ról bunúsach ag an gcóras oideachais i mbaint amach na haidhme sin.
 
'Tá Des Bishop tar éis éacht a dhéanamh trí líofacht a fháil sa Ghaeilge in achar an-ghearr.


'Tá fonn orm tógáil ar an dea-thoil atá cruthaithe aige don Ghaeilge sa chaoi go mbeimid in ann leanúint orainn ag spreagadh mac léinn agus múinteoirí chun labhairt na Gaeilge i scoileanna,' adúirt an tAire O'Keeffe.
 

Mar chuid d'fheachtas atá le teacht chun an Ghaeilge a chur chun cinn i scoileanna, tá Des Bishop agus an Roinn ag machnamh roinnt tionscnamh, ina measc:

 

  • Feidhm a bhaint as suíomhanna líonraithe sóisialta ar nós Facebook agus Bebo agus meáin nua ar nós YouTube chun daoine óga a mhealladh;
  • Tacaíochtaí nua ar líne a chur chun cinn do mhúineadh na Gaeilge béil agus iad a phíolótú i ndosaen    iarbhunscoileanna  ó Mheán Fómhair amach;
  •  Dul i gceann turais bliana thart ar na hiarbhunscoileanna ar fud na tíre d’fhonn flosc chun na Gaeilge a  ghineadh  sa seomra ranga;
  • Podchraoltaí a fhorbairt a bheadh dírithe ar mhic léinn sa Teastas Sóisearach.

 

Bhain Des Bishop duais amach lena chlár faisnéise, 'In The Name Of The Fada', a bhí bunaithe ar an mbliain a chaith sé ag foghlaim Gaeilge i nGaeltacht Chonamara. Dúirt Des gur mian leis oibriú leis an Aire O'Keeffe chun tabhairt ar thuilleadh daoine óga an Ghaeilge a labhairt go rialta.

 
'Fuascailt a bhí ann dul go dtí Gaeltacht gan focal Gaeilge agus teacht ar ais agus mé líofa sa teanga tar éis bliana.

 
'Is é mo bharúil gur féidir linn briseadh tríd mhór a dhéanamh i múineadh na Gaeilge tríd an fhoghlaim a dhéanamh níos taitneamhaí agus níos idirghníomhaí agus tríd an bhéim a chur ar an bhfocal labhartha.

 
'I ndeireadh na dála, is mian linn feabhas a chur ar thuiscint na mac léinn ar an ngnáththeanga agus i bhfad níos mó gean a bheith ag an bpobal uirthi ná mar atá,' adúirt Des Bishop.
 
Dúirt an tAire O'Keeffe: 'An bhliain seo chugainn beidh don chéad uair luach 40% de na marcanna ag dul don scrúdú béil roghnaitheach don Teastas Sóisearach seachas 20% mar atá faoi láthair.

 
'Ba mhaith liom tuilleadh scoileanna a fheiceáil ag tairiscint an scrúdaithe béil sa Ghaeilge ag an leibhéal sin.

 
'Méadóidh an céatadán de na marcanna atá ag dul don Ghaeilge béil san Ardteistiméireacht ó 25% go dtí 40% ó 2012 amach.

 
'Is léir mar sin go mbeidh ár gcuid tionscnamh sa lá inniu ina mbunús le mic léinn a ullmhú do scrúduithe béil sa Ghaeilge agus le tuiscint athnuaite a chruthú i measc na scoláirí scoile ar ár dteanga dúchais.'

 
CRÍOCH