25 Bealtaine, 2009 - Lainseálann an tAire O'Keeffe suíomh gréasáin nua do scoileanna

Lainseáil an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD, suíomh gréasáin nua do scoileanna ar maidin, www.german.ie, ag Coláiste Choilm, Baile an Chollaigh, Co Chorcaigh.

Acmhainn ar líne is ea an suíomh gréasáin arna chruthú ag múinteoirí agus foghlaimeoirí na Gearmáinise in Éirinn faoi choimirce an Ionaid Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas agus is cuid de thairseach Scoilnet é.

Forbraíodh é de thoradh comhoibrithe idir an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Scoilnet, Institiúid Goethe, Cumann na Múinteoirí Gearmáinise agus Ambasáid na hOstaire in Éirinn.

Ag labhairt dó ag lainseáil an tsuímh ghréasáin nua, d’aibhsigh an tAire O'Keeffe an tábhacht a bhaineann le teangacha a fhoghlaim in Éirinn ilchultúrtha an lae inniu.

'Os saoránaigh Eorpacha sinn is cuid d'oideachas lánchríochnaithe é taithí a fháil ar theanga agus ar chultúr ár gcomheorpaigh.

D'aithin an tAire O'Keeffe tiomantas foirne roinn na Gearmáinise i gColáiste Choilm ina ndéanann níos mó ná 800 mac léinn staidéar ar an dteanga.

'Is cuí go bhfuil an suíomh gréasáin nuálach seo á lainseáil anseo inniu, áit a bhfuil roinn na Gearmáinise ag ceiliúradh go bródúil 21 bliain den sármhaitheas i múineadh agus foghlaim na Gearmáinise.

Thréaslaigh sé leo siúd a bhí taobh thiar d’fhorbairt an tsuímh ghréasáin agus ghabh sé buíochas leis an Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas, Institiúid Goethe agus Ambasáid na hOstaire in Éirinn as a rannpháirtíocht sa thionscadal.

CRÍOCH