19 Bealtaine, 2009 - Lainseálann an tAire Haughey Clár Rochtana ITAC do Scoileanna na Cathrach Istigh agus Bronnann Dámhachtana Sárshaothair i réimse na Seirbhíse Rochtana

Lainseáil an tUas Seán Haughey TD, Aire don Fhoghlaim ar feadh an tSaoil, Clár Rochtana de chuid Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath (ITAC) do mhic léinn as trí scoileanna déag dara leibhéal i lár Cathrach Átha Cliath.  Bhronn an tAire chomh maith Dámhachtana Seirbhís Rochtana ITAC ag an ócáid. Tionóladh na searmanais ag ITAC, Sráid Aungier, BAC.
 
Mhol an tAire Haughey an Clár Rochtana a thionscain ITAC, clár a bhfuil sé d’aidhm aige a chinntiú go mbeidh rochtain ar an ardoideachas ag tuilleadh daoine óga as lár na cathrach amach anseo.

Tá Seirbhís Rochtana agus Nasc Pobail ITAC ag obair cheana féin le 60 bunscoil agus iarbhunscoil i mBaile Átha Cliath agus i Lú, sa Mhí, sa Chabhán, i Longfort agus i Ros Comáin.  Ina theannta sin, tá sé ag obair go neamhdhíreach le 40 scoil sainithe faoi mhíbhuntáiste in áiteanna eile sa tír.

Ag labhairt dó ag an ócáid dúirt an tAire Haughey 'fáiltím go mór roimh an tionscnamh seo chun rochtain agus rannpháirtíocht san ardoideachas i measc daoine óga i lár Cathrach Átha Cliath a mhéadú.

'Tá fhios agam go bhfuil ITAC le fada ag tacú le comhionannas rochtana ar an ardoideachas, go háirithe mar institiúid a bunaíodh i gcomhair Cathrach Átha Cliath.

Thréaslaigh an tAire Haughey ansin le roinnt mac léinn as na scoileanna sin a bronnadh Dámhachtana Sárshaothair orthu as ardtiomantas a léiriú i réimse de shaol na scoile.

'Tréaslaím go láidir leis na mic léinn atá anseo inniu as a bhfuil bainte amach acu.  Tá súil agam go leanfaidh siad orthu ag cur a gcuid oideachais chun cinn, agus a gcairde as an gceantar a spreagadh chomh maith chun déanamh mar an gcéanna.  

'Is luachmhar agus is spreagthach an gnó é bheith ag obair le daoine óga as pobail faoi mhíbhuntáiste chun a gcuid oideachais a chur ar aghaidh. 
 
'Tréaslaím le ITAC as an gcinneadh a rinne siad cur lena gclár reatha rochtana agus ba mhian liom na hinstitiúidí ardoideachais go léir a spreagadh chun féachaint ar bhealaigh le déanamh mar an gcéanna,' adúirt an tAire Haughey.

Labhair an tAire chomh maith faoin tábhacht a bhaineann leis an rochtain ar ardoideachas a leathnú agus d’aibhsigh sé an dea-thionchar a bhí go nuige seo ag infheistíocht agus acmhainní méadaithe, agus ag comhpháirtíochtaí, i leith clár rochtana tríú leibhéal.
 
'Tá mic léinn as grúpaí socheacnamaíocha nó cultúrtha a bhí faoi ghannionadaíocht, mic léinn lánfhásta agus mic léinn faoi mhíchumas níos líonmhaire ina measc siúd atá ag glacadh páirt san ardoideachas ná mar a bhí riamh cheana le ré an Stáit seo.

'Tógaimis ar an dea-thoradh seo agus bainimis amach na spriocanna nua atá curtha romhainn ag an bPlean Náisiúnta Rochtana 2008-2013, adúirt an tAire Haughey mar fhocal scoir.


Críoch