11 Bealtaine, 2009 - Fógraíonn an tAire O'Keeffe scéim nua €20m chun billí fuinnimh na scoileanna a ghearradh siar

Gearrfar siar go fairsing ar bhillí fuinnimh na scoileanna de bharr scéim nua €20 milliún chun feabhas a chur ar leibhéil inslithe dín agus cuasbhalla i bhfoirgnimh ar fud na tíre, dar leis an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD.

Is breisiúchán an scéim nua tíosaíochta ar fhuinneamh do scoileanna ar an Scéim Oibreacha Samhraidh €80 milliún a fógraíodh an tseachtain seo caite.

Ag fógairt na scéime nua dó, dúirt an tAire O'Keeffe: 'Féadann scoileanna iarratas a chur isteach chuig an Roinn anois ar chabhair deontais 100 faoin gcéad chun oibreacha tíosach ar fhuinneamh a chur i gcrích thar mhíonna ciúine an tsamhraidh.

'Faoin scéim déabhlóidithe tíosaíochta ar fhuinneamh, arna feidhmiú le cabhair ó  Fhuinneamh Inmharthana Éireann, is ceadaithe do scoileanna iarratas a chur isteach ar mhaoiniú ar bhonn aon-uaire chun an t-insliú creatlaí in áiléir agus cuasbhallaí seachtracha a gcuid foirgneamh a uasghrádú.

'Beidh foirgnimh níos cluthaire de bharr na mbearta seo, gearrfar siar ar chostais fuinnimh agus cuirfear le sprioc náisiúnta an Rialtais astuithe dé-ocsáide carbóin a laghdú.

'Déanfaidh an scéim difríocht mhór nuair a smaoinítear go gcaitear tuairim is 73 faoin gcéad de thomhaltas fuinnimh scoile ar théamh agus uisce te, agus an fuílleach ar shoilsiú agus ar fhearais bheaga cumhachta eile.

'Ní theastóidh comhairleach don obair, agus beidh sí sainiúil, neamhchasta agus ba cheart go mbeadh sí curtha i gcrích i gcionn cúpla lá,' adúirt an tAire O'Keeffe.

Tá scoileanna nua a tógadh le déanaí níos mó ná dhá uair níos tíosaí ar fhuinneamh ná scoileanna a tógadh de réir an chleachtais idirnáisiúnta is fearr.

'Is í is aidhm leis an scéim seo ná feabhas a chur ar an dtíosaíocht ar fhuinneamh insna seanscoileanna againn,' adúirt an tAire O'Keeffe.

Le 12 blian anuas, tá próiseas á úsáid ag Aonad Pleanála agus Tógála na Roinne, ar a dtugtar an DART – Dearadh, Feasacht, Taighde agus Teicneolaíocht - d'fhonn inmharthanacht agus tíosaíocht ar fhuinneamh a fhorbairt i bhfoirgnimh oideachasúla.

D'fhonn éilimh a bhrostú agus an próiseas iarratais don scéim a éascú, tá foirm iarratais ar líne, ceisteanna coitianta agus doiciméid eile do scoileanna ar
www.energyeducation.ie.

CRÍOCH