09 Iúil 2007 - Nua-champaí lae don samhradh ag cabhrú leis na céadta dalta scoile Gaeilge a fhoghlaim

Cruthaíonn an tóir ar na scéimeanna nua go bhfuil an-chraic sa Ghaeilge - Hanafin

Tá na céadta dalta scoile ag cur feabhais ar a scileanna Gaeilge trí shraith scéimeanna nuálacha atá fógraithe le déanaí ag an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Mary Hanafin, T.D.

Tá 600 dalta bunscoile, ó aois a 10 go dtí a 13, ag freastal ar dhá champaí Gaeilge ar feadh seachtaine ag 10 scoil in Áth Luain, Corcaí, Baile Átha Cliath, Dún Dealgan, Gaillimh, Loch gCarman agus Port Láirge.  I ngach ceann de na campaí seo tá ceachtanna teanga struchtúrtha chomh maith le himeachtaí spraoiúla ar nós dráma, ceol, amharcealaíona agus spórt.

Adúirt an tAire Hanafin "beidh na himeachtaí eagraithe sa chaoi go mbeidh ar chumas na bpáistí an Ghaeilge a fhoghlaim agus iad ag glacadh páirt san am céanna in imeachtaí taitneamhacha a oireann dá leibhéal inniúlachta.  Is mian liom go bhfaigheadh páistí gach deis chun an grá don Ghaeilge a fhoghlaim agus fios a bheith acu gur cuid bheo dár gcultúr agus dár noidhreacht í."

Tá scéim scoláireachta speisialta do dhaltaí iarbhunscoile dá maoiniú ag an Roinn a ligfidh do 112 scoláirí iarbhunscoile as 60 scoil fónamh a bhaint as ionaid i 25 Coláistí Samhraidh Gaeilge i mbeagnach gach cuid den Ghaeltacht.  Tá thart ar €83,000 dá chaitheamh ar an dtionscnamh seo.

Adúirt an tAire Hanafin "d'iarramar ar scoileanna daltaí a ainmniú a bhainfeadh leas as scoláireacht chuig an nGaeltacht.  De bharr na scéime scoláireachta speisialta seo beidh seans ag níos mó ná céad páiste, nach mbeadh an seans ariamh acu, b'fhéidir, freastal ar na coláistí seo murach í, bealaigh nua a chleachtadh leis an Ghaeilge a fhoghlaim agus gach uile greann agus craic atá i gcroí na Gaeltachta a bheith acu ag an am céanna."

Tairgeadh an dá scéim nua a tugadh isteach i mbliana do pháistí i scoileanna atá ag glacadh páirt sa chlár DEIS (clár Aicsin do Mhíbhuntáiste).

D'fhógair an tAire Hanafin le déanaí go mbeadh tuilleadh béime ar an dteanga labhartha ina gné de na scrúduithe Stáit.  "Cloisfidh scoláirí atá ag tosnú i scoileanna dara leibhéal an Meán Fómhair seo chugainn níos mó béime dá tabhairt don Ghaeilge labhartha.  Faoin am a sheasfaidh siad an Ardteistiméireacht bronnfar 40% de na marcanna atá ar fáil ina scrúdú Gaeilge i leith an fhocail labhartha.  Tiocfaidh suim agus grá do theanga ar bith as í a labhairt.  Creidim gur ríthábhachtach an rud é an grá dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a spreagadh agus Éire ag éirí níos ilchultúrtha."

Adúírt an tAire Hanafin chomh maith "Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil do na scoileanna agus do na múinteoirí a chuir fáilte roimh an tionscnamh nua seo.  Mar thoradh ar a gcuid iarrachtaí páistí a spreagadh chun páirt a ghlacadh i gcampaí samhraidh don bhunscoil nó freastal ar Choláiste sa Ghaeltacht tiocfaidh feabhas ar fhoghlaim na teanga i measc na bpáistí nuair a fhillfidh siad ar an scoil i Meán Fómhair.  Is eachtra é chomh maith a mbeidh cuimhne lena saol ag páistí air."

Is é €150,000 costas measta iomlán na gcampaí samhraidh don bhunscoil.

I dteannta leis na scéimeanna nua atá curtha ar bun i mbliana, tacaíonn an Roinn chomh maith le thart ar 27,000 scoláire atá ag freastal ar Choláistí Gaeilge sa Ghaeltacht i gcaitheamh an tsamhraidh.  Tá thart ar €1.25m dá sholáthar ag an Roinn i mbliana mar dheontais teagaisc díreach do na coláistí.

CRÍOCH