11 Iúil, 2006 - Ceapacháin Nua dá bhFógairt ag Hanafin don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

D'fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Mary Hanafin, T.D., na ceapacháin inniu don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta do nua-théarma oifige ceithre bliana a thiocfaidh chun deiridh i Meitheamh 2010. 

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta faoin Acht Oideachais 1998 chun cabhair agus comhairle a thabhairt ar sholáthar oideachais trí Ghaeilge agus ar mhúineadh na Gaeilge.

Is iad seo a leanas na baill nua:-

Name

Nominating Body

Breandán MacCormaic, Cathaoirleach

Aire Oideachais agus Eolaíochta

Liam Ó Rócháin
Míchael Mac Aodha
Máire Ní Fhlaithbheartaigh

Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta

 

Fionnuala Ní Chaisil
Nóra Ní Loingsigh
Niamh Ní Mhaoláin

Gaelscoileanna

 

Máiréad Ní Chualáin

Múinteoirí i scoileanna Gaeltachta

Mícheál Ó Broin

Múinteoirí i nGaelscoileanna

Máire Treasa Mhic Dhonncha

Tuismitheoirí i scoileanna Gaeltachta

Dónal Ó hAiniféin

Tuismitheoirí i nGaelscoileanna

Seán Ó Tuairisg

Bainistíocht i scoileanna Gaeltachta

Donal Ó Conaill

Bainistíocht i nGaelscoileanna

Máire Ní Chuinneagáin
Deirbhile Nic Craith

Cumann Múinteoirí Éireann

Robbie Cronin

Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire

Seosamh Ó Dómhnaill

Aontas Múinteoirí Éireann

Clodagh Bean Uí Riagáin
Máire Uí Chonghaile

Aire Oideachais agus Eolaíochta

Ferdie Mac an Fhailigh

Foras na Gaeilge

Pádraig Ó Ceithearnaigh

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

Ghuigh an tAire Hanafin gach rath ar obair na mball nua agus adúirt sí "Tá ról lárnach ag an gComhairle i bhforbairt na Gaeilge agus i múineadh na Gaeilge agus is iadsan a dheimhníonn go mbíonn na scoileanna trealmhaithe go maith le hábhar foghlama den scoth chun freastal ar riachtanais múinteoirí agus macléinn.  Is mór an t-ionchur a bheidh ag an gComhairle do athnuachan na Gaeilge mar theanga bheo agus mar mheán foghlama."
 
Críoch