07 Meitheamh, 2006 - Gaelscoil Uí Cheithearnaigh, Béal Átha na Sluaighe, á Oscailt ag an Aire

'Is í an Ghaeilge teanga bheo na scoile seo'  -  Hanafin

D'oscail an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Mary Hanafin, T.D., Gaelscoil Uí Cheithearnaigh i mBéal Átha na Sluaighe, Co na Gaillimhe go hoifigiúil inniu.  Tá an scoil nua 10 seomra ranga á maoiniú ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, agus chosain sí níos mó ná  €2.7milliún.  Insan scoil nua, chomh maith, tá seomra tacaíochta foghlama, seomra ríomhaire, leabharlann, halla fairsing, seomra acmhainne, seomra foirne, seomraí stórála agus faiche imeartha. 

Fónann sí faoi láthair do 162 macléinn.

'Is mór an lá é seo don Ghaillimh Thoir agus do mhuintir Bhéal Átha na Sluaighe ach go háirithe,' adúirt an tAire Hanafin.  'Níl dabht ach go soláthróidh an nua-scoil iontach seo áiseanna agus saoráidí do Ghaelscoil Uí Cheithearnaigh a bheidh mar thaca le soláthar oideachais leathain, chothroim do gach uile macléinn acu, agus ag an am céanna go gcruthóidh sé comhshaol a chuirfidh le foghlaim agus labhairt ár dteanga dhúchais.'

Ag cur síos di ar thionscnaimh a tugadh isteach le déanaí chun múineadh agus tacú na Gaeilge sa churaclam a láidriú dúirt an tAire Hanafin 'tá mo Roinnse agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta ag obair gan stad chun tacú le múineadh na Gaeilge sa chóras oideachais, agus chun freastal ar riachtanais speisialta scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna.

Táim tar éis a fhógairt le déanaí go mbeidh foireann nua 30 Cuiditheoirí ann a oibreoidh le múinteoirí sna scoileanna chun líofacht sa teanga a fheabhsú.  Beidh maoiniú le fáil ón bhliain seo chugainn do champaí lae samhraidh agus an bhéim ar an nGaeilge a fhoghlaim trí spórt agus cluichí.  Misneofar múinteoirí trí lá inseirbhíse 'Drámaíocht trí Ghaeilge' chun bealaí nuálacha leis an Ghaeilge a mhúineadh d'fhonn í a dhéanamh spórtúil do pháistí.'

Ag labhairt di ar thraidisiún na Gaelscoile, dúirt an tAire Hanafin, 'Ba í an Ghaeilge an nasc a chothaigh an comhoibriú a bhain amach bunú na Gaelscoile seo.  Is í an Ghaeilge teanga bheo na scoile seo, taobh istigh den seomra ranga agus taobh amuigh de, rud a chuireann deiseanna ar fáil chun traidisiún na Gaeilge labhartha a choinneáil beo agus a chothú sa cheantar.'

Ghabh an tAire Hanafin a buíochas do bhainistíocht Ghaelscoil Uí Cheithearnaigh, do na múinteoirí agus do na tuismitheoirí, as an dtiomantas a thug orthu an scoil a bhunadh agus ghuigh sí gach rath ar an scoil nua amach anseo.

Críoch