05 Bealtaine 2006 - Síneadh le Scoil Oileán Thoraí á oscailt ag an Aire Hanafin


05 May, 2006 - Minister Hanafin opens extension to Tory Island School

'beidh na háiseanna mar thaca le saol agus cultúr an oileáin'

An tAire Hanafin Inniu d'oscail an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Mary Hanafin, T.D. síneadh nua le Coláiste Pobail Colmcille, Oileán Thoraí, Co. Dhún na nGall. Seomra eacnamaíocht bhaile, seomra teicneolaíochta, saotharlann, svuít ullmhúcháin, seomra foirne agus oifig don Phríomhoide a bheidh sa chóiríocht nua. Tá 15 dalta ag freastal ar an scoil.

Fuair Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall deontas uileghabhálach de bhreis is €1 milliún ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta chun cóiríocht nua a chur ar fáil do Choláiste Pobail Colmcille.

Agus an síneadh nua á oscailt aici, dúirt an tAire Hanafin, "lá stairiúil é seo ní amháin do na mic léinn atá anseo inniu ach fosta do na glúinte a thiocfaidh inár ndiaidh agus a rachaidh ar scoil anseo ar Oileán Thoraí. Beidh na háiseanna nua seo ar fáil do phobal uile an oileáin don spórt, do ranganna oíche agus do ghníomhaíochtaí pobail.

Ar ócáidí mar seo bíonn deis againn machnamh a dhéanamh ar an saol atá imithe, ceiliúradh a dhéanamh ar shaol an lae inniu agus seirbhísí oideachais a mhúnlú don todhchaí ionas go mbainfidh gach duine an leas is fearr is féidir as na háiseanna agus na taitneamhachtaí atá ar fáil."

Rinne an tAire Hanafin tagairt speisialta do thraidisiún stairiúil agus cultúrtha an oileáin. "Is cúis áthais dom go gcuireann Coláiste Pobail Colmcille curaclam cothrom leathan ar fáil dá mic léinn, agus go gcuirtear raon leathan gníomhaíochtaí cultúrtha ar fáil fosta, ar nós an rince, an cheoil agus na drámaíochta."

Ghuígh an tAire Hanafin gach rath ar an scoil feasta agus dúirt, "Táim lánchinnte go mbreiseoidh na háiseanna seo deiseanna oideachasúla mhuintir Thoraí. Fosta, beidh siad mar thaca le saol agus cultúr an oileáin ionas go mbeidh na glúinte a thiocfaidh inár ndiaidh ábalta sult a bhaint as an oileán álainn seo agus as saibhreas a oidhreachta."

Níos luaithe sa lá, chas an tAire Hanafin ar dhaltaí, mhúinteoirí agus thuismitheoirí ag Bunscoil Cholmcille ar Oileán Thoraí.

Ends