18 Aibreán, 2006 - Fógraíonn an tAire Hanafin Bearta Nua chun Tacú leis an nGaeilge sna Bunscoileanna

D'fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta Mary Hanafin T.D. sraith bearta inniu chun a dheimhniú go gcuirfear tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus iad ag spreagadh Grá don Ghaeilge sa chéad ghlúin eile Gael.

Foireann nua 30 Cuiditheoir (saineolaithe teanga) le ceapadh an fómhar seo chugainn chun feidhmiú sna scoileanna i gcomhpháirt le foirne scoile chun a líofacht Ghaeilge a fheabhsú, agus béim ar leith á leagan acu ar bhealaí spéisiúla chun an teanga a mhúineadh;

Ceann de na trí laethanta inseirbhíse (laethanta traenála) an bhliain seo chugainn ainmnithe mar lá don 'Drámaíocht trí Ghaeilge'. Cuideoidh sé seo le cur chuige nuálach do mhúineadh na teanga ionas gur féidir le páistí taitneamh a bhaint as an bhfoghlaim;

Maoiniú ó 2007 do champaí coicíse samhraidh do pháistí idir 10-13 bliana d'aois ina gceantair féin, agus an bhéim ar chluichí a úsáid chun an teanga a fhoghlaim. Is i gceantair faoi mhíbhuntáiste a bheidh tús áite ag na campaí seo, agus tá sé mar mhian ag an Aire freisin scoláireachtaí Gaeltachta a chur ar fáil do pháistí ó cheantair faoi mhíbhuntáiste;

Dlúthdhiosca de Chór Náisiúnta na Leanaí le cur chuig gach scoil agus an t-amhrán náisiúnta ar fáil ar seo, maraon le hamhráin eile as Gaeilge;

Cúrsaí a sholáthar do mhúinteoirí um thráthnóna, ag an deireadh seachtaine, agus le linn na saoire chun a nGaeilge a fheabhsú.

D'fhógair an tAire na bearta seo le linn na hóráide a thug sí ag Comhdháil Bhliantúil Chumann Mhúinteoirí Éireann i gCill Áirne mar a raibh 750 múinteoir bunscoile ag freastal.

Dúirt an tAire Hainiféin go raibh sé tráthúil le linn na seachtaine seo, agus 90 bliain d'Éirí Amach na Cásca á chomóradh, go mba chóir díriú ar luach ár Naisiún, agus ar ionad na teanga agus an chultúir in Éire an lae inniu.

"Ba é an paisiún do chaomhnú agus d'athbheochan ár dteanga agus ár n-oidhreacht Ghaelach a bhí mar mhórspreagadh ag ceannairí 1916 - fílí, múinteoirí, siopadóirí, iriseoirí. Sna blianta a lean is ar bhunmhúinteoirí na tíre seo a thit mórchuid de dhualgas caomhnaithe agus cothaithe na teanga agus an chultúir" a dúirt sí.

Léirigh an t-Aire a tuiscint ar na dúshláin a chruthaigh sé seo do scoileanna, ach bhí sí muiníneach go dtreiseodh na bearta seo le bunús teanga na bpáistí, go háirithe i labhairt na Gaeilge, agus go gcuideodh sé leo tabhairt faoin iarbhunscoláiocht le dea-thoil agus díocas i leith na teanga.