6ú Márta, 2006 - Seolann Hanafin áis nua eolaíochta i nGaeilge

Sheol an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Mary Hanafin, T.D., inniú áis nua as Gaeilge do theagasc shiollabas na heolaíochta ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh i gCholaiste Eoin Bothar Stigh Lorgan . An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a choimisiúnaigh na háiseanna agus tá fillteán don oide, fillteán an dalta agus ábhar le haghaidh measúnaithe sa phacáiste maille le dlúthdhiosca.

Mhol an tAire na daoine a bhí páirteach in ullmhú na n-áiseanna, múinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna, an Chigireacht agus Seirbhís Taca na hEolaíochta.

“Tá ábhar den scoth sna fillteáin” a dúirt an tAire, “bunaithe ar an gcur chuige a mholtar chomh maith leis an ábhar riachtanach don mheasúnú. De bharr gur fillteán atá i gceist is féidir cur leis nó baint as de réir mar is gá , leasú siollabais mar shampla, agus ní rachaidh an t-ábhar as dáta mar a théann téacsleabhair chlóite.”

Mhol an tAire Woodgrange Technologies a d’ullmhaigh Business 2000, áis nua  don ghnó – cás staidéir ar chomhlachtaí, ranna stáit agus rl.

Cuireadh an t-ábhar ar fáil le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge, Údarás na Gaeltachta agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.