16 Feabhra 2006 - Gaelcholáiste nua á cheadú ag an Aire Hanafin le haghaidh Baile Átha an Rí

Inniu d'fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Mary Hanafin, T.D., go bhfuil gaelcholáiste nua le bunú i mBaile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe.

Gaelcholáiste an Eachréidh a thabharfar air agus is ar dhaltaí ó oirthear an chontae a bheidh sé ag freastal ón uair a osclófar é i mí Mheán Fómhair 2006.  Gairmscoil mheasctha faoi choimirce Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe a bheidh ann. Tá súil le 30 dalta a thógáil isteach an chéad bhliain agus meastar go bhfásfaidh an scoil go hincriminteach as sin go breis is 300 dalta.

Ar fhógairt na scoile nua di, dúirt an tAire: "Beidh tacaíocht ghluaiseacht na ngaelscoileanna ag Gaelcholáiste an Eachréidh agus i dtús báire is iad daltaí ó na gaelscoileanna bunaithe in oirthear chathair agus chontae na Gaillimhe is mó a bheas ag freastal air.
Ar ndóigh, ní gá go mbeadh daltaí tar éis freastal ar bhunscoil lánghaelach chun dul ar an ngaelcholáiste seo.  Beidh fáilte roimh gach aon dalta ar mian léi nó leis a c(h)uid iarbhunoideachais a fháil trí mheán na Gaeilge.”

Beidh sé seo ar an tríú gaelcholáiste do dhaltaí dara leibhéil i gContae na Gaillimhe.  Cheana féin tá Coláiste na Coiribe faoi choimirce Choiste Gairmoideachais na Gaillimhe agus meánscoil lánghaelach Choláiste Iognáid in iarthar na cathrach ag freastal ar an éileamh ar iarbhunoideachas trí Ghaeilge sa chontae sin.

ENDS