Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE

EU_Presidency_Logo

Ón 1 Eanáir 2013 go 30 Meitheamh 2013, seillbh Éire Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Bhí sé seo an seachtú huair a bheidh an fheidhm thábhachtach seo glactha ar láimh ag Éirinn. An uair seo, bhí sí i gcomhthráth freisin le cothrom daichead bliain bhallraíocht na hÉireann den AE.

Déanann an Uachtaránacht uainíocht i measc  na 27 mBallstát den AE gach sé mhí.  Tá an Ballstát ceannais freagrach as clár oibre an AE a chur ar aghaidh, agus tá deis aici ar dhul i bhfeidhm agus i gcion ar bheartas agus ar reachtaíocht an AE.  Thairis sin, déanann an Uachtaránacht ionadaíocht don Chomhairle ina cuid déileálacha le hInstitiúidí eile an AE, lena n-áirítear an Coimisiún Eorpach agus Parlaimint na hEorpa.

Is iad príomhthosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann ná:

  • Fás geilleagrach inbhuanaithe agus poist inbhuanaithe a chur chun cinn agus buntáiste iomaíoch na hEorpa a láidriú
  • Cobhsaíocht agus muinín a thabhairt ar ais tríd an rialachas geilleagrach éifeachtach i gcomhair na hEorpa
  • Tacú leis an bhfás agus leis an athchóiriú

Is féidir sonraí iomlána d’Uachtaránacht na hÉireann a fháil ar www.eu2013.ie.

Eolas Ginearálta

Faigh a thuilleadh eolais ar Chóras Oideachais na hÉireann

Faigh a thuilleadh eolais ar Éirinn, ar an AE agus ar Uachtaránacht na hÉireann ar an AE:

Twitter_IconLean Uachtaránacht an AE ar Twitter