Neamhspleáchas Scoileanna a Chur ar Aghaidh in Éirinn

Comhairliúchán Poiblí: Neamhspleáchas Scoileanna a Chur ar Aghaidh in Éirinn

Áirítear i gClár an Rialtais ó 2011 líon tiomantas faoina mbeidh breis ceada cainte ag scoileanna, tuismitheoirí agus pobail maidir le reáchtáil scoileanna.

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna ag cur fheidhmiú na dtiomantas seo chun cinn.  Mar chuid den phróiseas seo, tá taighde forleathan curtha i gcrích ag an Roinn ar cheist neamhspleáchas na scoileanna.  Tá príomhchinntí agus conclúidí an taighde sin le fáil in Neamhspleáchais Scoile a Chur chun Cinn i Scoilchóras na hÉireann Doicimeád Taighde.

D’iarr an Roinn ar na páirtithe leasmhara go léir a dtuairimí maidir le ceist neamhspleáchas na scoileanna a chur isteach. Bhí Páipéar Comhairliúcháin, curtha le chéile, a bhí ceaptha chun éascú le díospóireacht dhomhain maidir le neamhspleáchas breisithe scoileanna a chur chun cinn in Éirinn agus cén fáth, cén chaoi agus cé na tosca ina ndéanfaí sin.

Tá an comhairliúchán seo dúnta anois.