Moltaí Polasaí Oideachas Gaeltachta

Moltaí Polasaí don Soláthar Oideachais i Limistéir Ghaeltachta

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna tiomanta do pholasaí don oideachas Gaeltachta a fhorbairt agus a fhoilsiú in 2016 chun an soláthar oideachais trí mheán na Gaeilge a neartú sa Ghaeltacht. Tá sé i gceist go gclúdóidh an polasaí seo an soláthar don oideachas réamhscoile, bunscoile agus iar-bhunscoile i limistéir Ghaeltachta.

Fuarthas breis is 550 freagra sa Roinn le linn tréimhse an chomhairliúcháin. Cuideoidh torthaí an phróisis chomhairliúcháin agus an plé a tharla ag Díospóireacht Oscailte Pholasaí na Státseirbhíse um Oideachas Gaeltachta le dréachtú pholasaí na Roinne ar oideachas Gaeltachta.

Tá cóipeanna de na suirbhéanna comhlánaithe agus de na haighneachtaí seo, iad roinnte go ginearálta de réir catagóire, ar fáil ag na naisc thíos:

Eagraíochtaí Náisiúnta:

 

Eagraíochtaí Áitiúla:

 

Tuismitheoirí:

 

Boird Bhainistíochta:

Na luathbhlianta:

Bunleibhéal:

 

Iar-bhunleibhéal:
Pátrúin:

Institiúidí Ardoideachais - Bunleibhéal

 

Institiúidí Ardoideachais - Iar-bhunleibhéal

Taighdeoirí:

 

Freagróirí Aonaracha:

Naisc Ghaolmhara:

Comhaid Ghaolmhara: