Moltaí Polasaí Oideachas Gaeltachta

Díospóireacht Oscailte Pholasaí na Státseirbhíse um Oideachas Gaeltachta

Tionóladh Díospóireacht Oscailte Pholasaí na Státseirbhíse um Oideachas Gaeltachta do na rannpháirtithe leasmhara sa Roinn Oideachais agus Scileanna ar an Luan, 19 Deireadh Fómhair 2015. Ba é cuspóir na díospóireachta oscailte polasaí seo ná machnamh agus iniúchadh a dhéanamh ar na mórthéamaí agus na mórcheisteanna a d’eascair as an bpróiseas comhairliúcháin don oideachas Gaeltachta.  Eagraíodh pléghrúpaí chun iniúchadh a dhéanamh ar mhórthéamaí ábhartha. Cuideoidh an plé le dréachtú pholasaí na Roinne ar oideachas Gaeltachta. 

Fáiltiú agus Oscailt

Taifeadadh Fístéipe: Fáiltiú agus Oscailt

Léargas ginearálta ar Thorthaí an Chomhairliúcháin Ghaeltachta

Taifeadadh Fístéipe: Léargas ginearálta ar Thorthaí an Chomhairliúcháin Ghaeltachta

Aischothú na rapóirtéirí

Fóram Oscailte le haghaidh ráiteas, moltaí agus breathnóireachta

Taifeadadh Fístéipe: Aischothú na rapóirtéirí

 

Naisc Ghaolmhara

 

Comhaid Ghaolmhara: