Éire 2016 - Seachadadh na Brataí Náisiúnta chuig Bunscoileanna agus Scoileanna Speisialta

Irish FlagPríomhoidí Bunscoileana agus Scoileanna Speisialta

Nuacht is Déanaí 09 Feabhra 2016 - Tá an Bhratach Náisiúnta seachadta ag Óglaigh na hÉireann anois chuig beagnach gach bunscoil agus scoil speisialta mar chuid de chlár comórtha 2016.

D'fhonn a chinntiú nár fágadh aon scoil ar lár i ngan fhios ó bhunachar sonraí na scoileanna, ba cheart d'aon bhunscoil nó d'aon scoil speisialta atá ar feitheamh scéala ar sheachadadh a Brataí Náisiúnta teagmháil a dhéanamh leis an Sáirsint Andrew Lawlor ag Andrew.Lawlor@ahg.gov.ie nó glao a chur ar 01 6449068 láithreach.


Beidh Comhordaitheoir Thionscadal 2016 ó d’Údarás Áitiúil i dteagmháil leat idir mí Mheán Fómhair 2015 agus mí an Mhárta 2016. Beidh sé/sí i dteagmháil le hOifig Thionscadal d’Éire 2016 sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus le hÓglaigh na hÉireann chun socrú a dhéanamh maidir leis an mBratach Náisiúnta a bheidh á seachadadh ag Óglaigh na hÉireann chuig scoileanna, mar chuid d’Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain. 

Ba mhaith leis an Roinn Oideachais agus Scileanna a chinntiú go bhfuil na scoileanna uile ar an eolas faoi na dátaí le haghaidh na gcuairteanna, agus chun cuidiú le hÓglaigh na hÉireann agus iad ag pleanáil.  Iarraimid ort an t-eolas faoi do scoil a sheiceáil, ar POD (Bunacher Sonraí Ar Líne do Bhunscoileanna) agus faoi ‘Aimsigh Scoil’ ar leathanach baile láithreán gréasáin na Roinne, agus a chur in iúl don Roinn láithreach má bhíonn aon athruithe le déanamh ar na nithe seo a leanas:

  • Uimhir theileafóin na scoile
  • Teagmháil ríomhphoist
  • Seoladh agus an láthair i.e. má athlonnaíodh áit na scoile ó mapáladh í an uair dheiridh.

Is féidir leat é seo a dhéanamh trí chliceáil ar ‘contact us’ faoi ‘Finding a School’, nó tríd an nasc: www.education.ie/en/Find-a-School/School-Contact-Form.html.

Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil leat as do chomhoibriú ar an ábhar seo.