Dán d’Éirinn

Comórtas Filíochta Dán d'Éirinnpoetry competition_logo_ir

Mar chuid d’imeachtaí chomórtha na h’Éireann 2016 tá Comórtas Filíochta Dán d'Éirinn á reachtáil d’iar-bhunscoileanna ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, an tseirbhís leabharlainne poiblí agus Forbairt Leabharlann, Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil.

09 Bealtaine 2016 – Buaiteoirí chomórtas filíochta 'Dán d’Éirinn' fógartha

Comhghairdeas leis an mbuaiteoir ar an iomlán, Róisín Finnegan as Meánscoil an Chreidimh Naofa, Cluain Tarbh agus leis na hiomaitheoirí eile sa bhabhta ceannais i gcomórtas filíochta 2016 ‘Dán d’Éirinn’

Winner of the All Ireland A Poem for Ireland competition

Na chéad trí áit:

1. Róisín Finnegan - Holy Faith Secondary School Clontarf
2. Jane Rigby - St Mary's College, Naas
3. Lucy Ní Dhuiginn - Gael Cholaiste Cheatharlach

Molta go láidir ag na breithiúna:

Alisa Oriol - Loreto Secondary School, Balbriggan

Iomaitheoirí eile sa Bhabhta Ceannais:

Louise Dunphy - Our Lady of Mercy Secondary School Waterford
Fionn O'Sullivan - Newpark Comprehensive, Blackrock
Una Faller - Athlone Community College
Anita Walis - Portlaoise College

Leagan Amach an Chomórtais

Babhta a hAon:  Comórtas Scoile

6 Eanáir 2016 – 29 Feabhra 2016:Tugtar cuireadh do dhaltaí i ngach iar-bhunscoil dán faoi Éirinn mar a bhí agus / nó mar atá a chuir isteach don chomórtas chuig an gCeann Bliana roimh 29 Feabhra 2016.  Is féidir dán a chuir isteach i mBéarla nó i nGaeilge agus is gá gur bunscríbhinn a bhíonn ann.
29 Feabhra - 4 Márta 2016:Ba chóir an dán bhaineann an chéad áit amach i ngach bliain a chur chuig brainse na leabharlainne áitiúil (féach http://www.librariesireland.ie/services-to-schools/post-primary-schools/ do mhionsonraí an bhrainse) faoi 4 Márta 2016.

Babhta a Dó:  Comórtas an Chontae

Márta 2016:Tabharfaidh painéal moltóirí a bheidh curtha le chéile ag an tseirbhís leabharlainne áitiúil breithmheas ar bhuaiteoirí na n-iarratas scoile. Roghnófar buaiteoir contae agus déanfar an buaiteoir a fhógairt ag searmanas gradam a dhéanfaidh an tseirbhís leabharlainne poiblí a óstáil.

Babhta a Trí:  An  Babhta Ceannais Náisiúnta

Aibreán 2016:Déanfaidh painéal moltóirí náisiúnta a bheidh curtha le chéile ag Forbairt Leabharlann, GBRA, buaiteoirí na gcontaetha a athbhreithniú agus roghnófar gearrliosta d’ochtar a bheidh mar iomaitheoirí sa bhabhta ceannais. Tarlóidh an babhta ceannais náisiúnta i Mí Aibreáin 2016. Déanfaidh an painéal moltóirí náisiúnta gach ceann den ocht n-iarratas a mheas ar an lá agus roghnófar buaiteoir náisiúnta. Beidh duine náisiúnta mór le rá i láthair agus bronnfaidh an duine sin an duais ar an bpríomhbhuaiteoir.

Duaiseanna

Déanfaidh gach údarás áitiúil ar leith na duaiseanna ag na leibhéil áitiúla a shocrú.

Buaiteoir Náisiúnta:   €1,000
An Dara hÁit:                      €500
An Triú hÁit:                       €250
Iomaitheoirí sa Bhabhta Ceannais:         dearbháin €50

Déanfar na hiarratais cheannais uile a uaslódáil ar www.librariesireland.ie, www.askaboutireland.ie agus ar www.scoilnet.ie.