Comhairliúchán Poiblí Athbhreithniú ar an Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta

Sheol an tAire Oideachais agus Scileanna próiseas comhairliúcháin phoiblí mar chuid den athbhreithniú ar Infheistiú i gCaidreamh Domhanda: Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta na hÉireann.

Tugadh le fios sa Phlean Gníomhaíochta do Phoist  2013 go ndéanfadh an Roinn Oideachais agus Scileanna athbhreithniú gearr spriocdhírithe ar an straitéis oideachais idirnáisiúnta.  Is é a bheidh mar thoradh ar an athbhreithiú plean nua Rialtais chun oideachais idirnáisiúnta a chur chun cinn, plean a fhoilseofar roimh dheireadh 2013.

Agus an próiseas comhairliúcháin phoiblí á sheoladh aige, dúirt an tAire Quinn: "Earnáil is ea an t-oideachas idirnáisiúnta ina bhféadfadh Éire mórchuid a bhaint amach.  Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an Rialtas chun an straitéis reatha a chur i ngníomh i gcomhpháirtíocht leis an earnáil oideachais. Tá toradh láidir ar a n-iarrachtaí, lena n-áirítear méadú ar líon na mac léinn idirnáisiúnta.  Sa phlean gníomhaíochta nua leagfar amach an clár oibre don earnáil seo sna blianta romhainn mar sin mholfainn don uile dhuine leasmhar rannchuidiú leis an bpróiseas." 

Mairfidh an comhairliúchán go dtí an 11 Deireadh Fómhair 2013. 
**Nuashonraigh 1 Deireadh Fómhair** Tá síneadh ama curtha leis an spriocdháta le gach aighneacht a chur isteach, go dtí an tAm Scoir Gnó Dé Luain 21 Deireadh Fómhair 2013
Ba cheart aighneachtaí a chur i r-phost chuig Mary_Whelan@education.gov.ie.