9 Márta, 2018 - Óráid an Phríomhchigire, an Dr Harold Hislop, ag Seoladh Oifigiúil den leagan Chonnachta den áis “Mar a Déarfá” ag Ostán Connemara Coast, Na Forbacha, Contae na Gaillimhe ar an Aoine.

Is scéim fónaice atá sa tsaothar seo atá comh-mhaoinithe ag an gComhairle Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), ag Foras na Gaeilge agus ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Córas struchtúrtha, céimnithe, tarraingteach agus nuálach atá sa scéim fónaice seo, do mhúinteoirí chun an teanga labhartha, litrithe agus léitheoireachta a mhúineadh do dhaltaí.

 Tá an óráid iomlán ar fáil anseo.