Scéim Malartú Gearmáinis Múinteoir

Cur Síos

Ligeann an scéim seo do mhúinteoirí Gearmáinise Éireannacha cuairt a thabhairt ar scoileanna dara leibhéal sa Ghearmáin don chéad téarma sa bhliain acadúil. Mar an gcéanna, tugann múinteoirí ón nGearmáin cuairt ar scoileanna dara leibhéal.

Tugann an scéim seo deis ar leith do mhúinteoirí Éireannach a gcuid eolais ar Ghearmáinis a thabhairt chun foirfeachta agus taithí a fháil ar a bheith ag obair i gcóras oideachais atá éagsúil le córas na hÉireann. Baineann na daltaí Éireannacha tairbhe, go háirithe ó thaobh scileanna béil/éisteachta de, as cainteoir Gearmáinise ó dhúchas a bheith acu sa scoil.

Conas Iarratas a Dhéanamh

  • German Teacher Exchange Application Form

 

Teagmháil

R-phost: teachersna@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 X659

Teileafón: (090) 648 3826