Saoire le haghaidh Cuardaigh agus Tarrthála ar bhonn deonach

Cur Síos

Is féidir go mbronnfar saoire speisialta le tuarastal do mhúinteoir, de réir fhaomhadh an fhostaitheora, atá ina bhall d’eagraíocht dheonach cuardaigh agus tarrthála a ghlaoítear amach ar mhisean cuardaigh agus tarrthála.

Chun an tsaoire seo a fháil, ní mór don mhúinteoir a bheith ina bhall de cheann de na heagraíochtaí deonacha cuardaigh agus tarrthála seo a leanas:

  • Garda Cósta na hÉireann
  • Institiúid Náisiúnta Ríoga na mBád Tarrthála
  • Seirbhís Tarrthála Pobail Chladaigh
  • Sábháilteacht Uisce na hÉireann
  • Tarrthál Sléibhe Éireann

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar an gciorclán cuí thíos:

https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0001_2019.pdf

An dóigh le hiarratas a dhéanamh

Ní mór do mhúinteoirí iarratas a dhéanamh go díreach lena bhfostóir reatha (.i. Bord Bainistíochta/Bainisteoir/Bord Oideachais agus Oiliúna).