Sos Gairme

An Scéim Sos Gairme do Chúntóirí Riachtanas Speisialta

Tugtar rogha d’fhostaithe leis an Scéim Sos Gairme leas a bhaint as cead neamhláithreachta neamhíoctha ón scoil ar feadh tréimhse íosta 1 bhliana.

  • Áirítear le roinnt de phríomhchuspóirí na scéime oideachas, forbairt phearsanta agus cúram leanaí, gan a bheith teoranta dóibh.
  • Is é 5 bliana fad uasta aon neamhláithreachta amháin ar shos gairme.
  • Is é 10 mbliana an fad uasta neamhláithreachta iomlán le linn gairm múinteoireachta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Scéim Sos Gairme do Chúntóirí Riachtanas Speisialta, féach an ciorclán thíos: 

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do chúntóirí riachtanas speisialta atá ag iarraidh sos gairme litir iarratais a sheoladh chuig a bhfostóir tráth nach déanaí ná an 1 Feabhra den scoilbhliain roimh an scoilbhliain ina mbeartaíonn siad tús a chur leis an sos gairme/leanúint leis an sos gairme.