Saoire Uchtála

Saoire Uchtála do Chúntóirí Riachtanas Speisialta

Is ionann saoire uchtála agus cineál ceada neamhláithreachta reachtúil ó fhostaíocht do chúntóirí riachtanas speisialta ar tuismitheoirí uchtála iad.

Tá gach tuismitheoir uchtála i dteideal saoire uchtála ar feadh tréimhse 24 seachtaine as a chéile. Tá rogha acu leas a bhaint as saoire uchtála gan íoc ar feadh tréimhse bhreise 16 seachtaine freisin.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Theidlíochtaí Saoire Uchtála do Chúntóirí Riachtanas Speisialta, féach an ciorclán thíos:

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do chúntóirí riachtanas speisialta an fhoirm iarratais in Aguisín A a chomhlánú agus í a sheoladh chuig a bhfostóir sé seachtaine ar a laghad roimh thús na saoire.