Saoire Uchtála

Saoire Uchtála do MhúinteoiríWeb Book Cover (Irish)

Is ionann saoire uchtála agus cineál ceada neamhláithreachta reachtúil ó fhostaíocht do mhúinteoirí ar tuismitheoirí uchtála iad.

Tá gach tuismitheoir uchtála i dteideal saoire uchtála ar feadh tréimhse 24 seachtaine as a chéile. Tá rogha acu leas a bhaint as saoire uchtála gan íoc ar feadh tréimhse bhreise 16 seachtaine freisin.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Theidlíochtaí Saoire Uchtála do Mhúinteoirí, féach Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta ag an nasc seo a leanas:

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoirí an fhoirm iarratais in Aguisín A a chomhlánú agus í a sheoladh chuig a bhfostóir (i.e. Bord Bainistíochta/Bainisteoir/Bord Oideachais agus Oiliúna) sé seachtaine ar a laghad roimh thús na saoire.