Saoire Tuismitheora

Scéim Saoire Thuismitheoireachta do Mhúinteoirí atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta

Is é atá i gceist le Saoire Thuismitheoireachta ná tréimhse saoire reachtúla gan phá atá ar fáil do mhúinteoir le cúram a thabhairt dá leanbh.

Tá múinteoir i dteideal suas le huasmhéid 26 seachtaine de Shaoire Thuismitheoireachta i dtaca le gach leanbh suas go dtí 13 bliana d’aois nó go dtí 16 bliana d’aois i gcás linbh atá faoi mhíchumas/atá breoite go fadtéarmach.    

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach  Scéim Saoire Thuismitheoireachta atá i gCiorclán 0054/2019 dar teideal “Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna Aitheanta”.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoir an Fhoirm Iarratais in Aguisín A a chomhlánú agus a chur isteach go dtí a f(h)ostóir 6 seachtaine ar a laghad roimh an dáta tosaithe atá beartaithe.